Velen willen uitdaging aangaan FORTIS Inschrijving voor de Fortis Challenge loopt als een trein De winnaars van de fotowedstrijd I p. 20-21 Jozef De Mey praat over zijn nieuwe functie De uitbreiding van Fortis in Azië loopt via India Een merk moet je respecteren Commercial Banking peilt de tevredenheid van haar klanten In Fortis Tribune van okto ber stond al een verhaal over de Fortis Challenge die op 1 en 2 juni volgend jaar plaats vindt in het Oostenrijkse Mayrhofen, een parel in de Tiroler Alpen. Voor dit inter nationale multisportevene- ment, waarbij strategie, in telligentie en teamgeest de belangrijkste elementen zijn, is sinds half december bin nen Fortis wereldwijd de in schrijving gestart. En de in schrijvingen lopen als een trein. Bij het ter perse gaan hadden zich al 45 teams en 120 individuen kandidaat gesteld. 91 medewerkers hebben zich gemeld als marchal om voor de logis tieke ondersteuning van het evenement te zorgen. Eind januari 2007 worden de in schrijvingen afgesloten en start het selectieproces. Het streven is om tegen half april de definitieve selectie van de vijftig teams, onder verdeeld naar land en naar business, bekend te maken. Dan weten we wie de 250 collega's zijn die de hand schoen in juni zullen opne men. De laatste informatie over inschrijving en selectie kun je vinden op de Fortis Challenge-website www. challenge.fortis.com. Je kunt er terecht voor inlich tingen over de fysieke ver eisten, de teamregels, de speciaal samengestelde trai ningsprogramma's en de al gemene voorwaarden. Je vindt er ook de elektroni sche registratieformulieren. Dirk Beurms Lees ook de artikelen op pagina 22 en 23. Nieuwe synergie voor Insurance Belgium Wat je moet weten over zakendoen in het buitenland Win één van de vijftien alcoholtesters Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers e-mail: fortistribune@fortis.com Lifestyle 4de jaargang nummer 40 december - januari Interviews Pagina 3 Nieuws Pagina 5 Dossier Pagina 9 Bank Pagina 12 Verzekeringen Strategie, intelligentie en teamgeest zijn de belangrijkste elementen van de Challege. Pagina 15 Lifestyle Pagina 16 Out of Office Pagina 24 FortisTribune Wist u dat Fortis tOO verschillende nationaliteiten telt onder haar medewerkers? Een mooi voorbeeld van diversiteit als je weet dat er in totaal 241 nationaliteiten ter wereld bestaan. Alleen al in de Benelux gaan dagelijks ongeveer 70 nationaliteiten met elkaar om. Op het niveau van de Fortis-businesses gaat de eer naar Merchant Banking waar 72 landen zijn vertegenwoor digd. Op wat kleinere schaal geeft het Contact Centre Belgium (z/e foto - red.) het goede voorbeeld. Flier bleek uit een klein onderzoek dat onder de 214 medewerkers niet minder dan 19 verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. En Fortis is niet van plan te stoppen nu ze zo goed op weg is. 2007 wordt namelijk het jaar van de diversiteit in de ruimste zin van het woord lees het interview met Herman Verwilst op pagina 4 - red.). De redactie hoopt dat 2007 ook het jaar wordt waarin al uw plannen werkelijkheid worden. Gelukkig Nieuwjaar! GC

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2006 | | pagina 1