Een meer klantgerichte managementstructuur Sterkere marktpositie in Polen FORTIS -%-■ vteflcome to Moaithrow SHI FORTIS Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers e-mail: fortistribune@fortis.com Win een DVD box met drie topfilms I p. 17 Nieuwe joint venture in Rusland De strijd om generatie Y Inspiratie voor managers Humor staat centraal in consumenten campagne van Fortis ASR Het succes van Fortis hangt af van haar be kwaamheid om de huidige en toekomstige be hoeften van de klanten te begrijpen en er op te anticiperen. En ook van haar bekwaamheid om het operationeel model te verfijnen en aan te passen om zo aan die behoeften te voldoen. "Op elk niveau moeten we voor onze klanten toegevoegde waarde creëren. Dit is de reden voor de recent aangekondigde veranderingen in de organisatie", aldus CEO Jean-Paul Votron in z'n column in de vorige editie van Fortis Tri bune. Naar aanleiding van deze veranderingen sprak Fortis Tribune met Deputy CEO Herman Verwilst (zie interview pagina 3). Hij bena drukt dat Fortis meer moet zijn dan de som van drie businesses en verduidelijkt meteen ook de rol van de support functies. Als Chief Opera ting Officer zal Herman Verwilst zich voortaan focussen op de functies die de 'resources' van Fortis beheren. De voorgestelde samenvoeging van 1ST en Operations tot TOPS is momenteel wellicht het meest zichtbaar. Daarover praatte Fortis Tribune met Chief Information Officer Alain Deschênes. Hij legt uit dat het vooral de bedoeling is om de kennis en vaardigheden uit de organisatie samen te brengen. "Het moet de impact van beide onderdelen verhogen en hun in staat stellen om de strategische doelstellin gen van Fortis beter te ondersteunen." In de volgende edities van Fortis Tribune komen de andere leden van het ExCo aan het woord over de veranderingen in hun domein. EVO Niet te missen. Ongeveer 7,5 miljoen passagiers kunnen er drie maanden lang niet omheen: de internationale brandingcampagne 'Getting you there' van Fortis op's werelds drukste luchthaven, Heathrow. Al sinds oktober worden zakenreizigers en vakantiegangers op Heathrow verwelkomd door dit enorme billboard, dat een kleine vier bij dertig meter groot is. DD Fortis zet een belangrijke stap in de internationale uitrol van haar con sumentenkredietactiviteiten met de ondertekening van een overeen komst voor de volledige overname van Dominet. Dominet is een Pool se retailbank, gespecialiseerd in consumentenkrediet en met een volwaardig dienstenaanbod, 806 medewerkers en een modern kan torennet in heel Polen. De bank heeft behalve een sterke positie in autofinancieringen ook een snel groeiende kredietportefeuille. Daarnaast biedt ze particuliere klanten nog andere bankproducten. Dominet heeft met 152 kantoren en franchises het tiende grootste kan torennet in Polen. De bank onder houdt speciale banden met ruim 2.000 autodealers, waaronder het grootste netwerk van tweedehands autoverkopers onder het in Polen bekende merk Autotu. "De interna tionale groei van onze retailactivi- teiten is een pijler van de strategie van Fortis", zegt Jos Clijsters, CEO van Fortis Retail Banking. "De overname van Dominet is voor ons dan ook een belangrijke ver volgstap in de verdere uitbreiding in de interessante Poolse markt. Dominet gaat deel uitmaken van de structuur van Fortis en ik vertrouw erop dat ons verbeterde aanbod de bestaande en nieuwe klanten in Po len ten goede zal komen." Marc Luet, CEO van Fortis Consu mer Finance Group voegt hier aan toe: "Met de uitrol van onze exper tise in consumentenkrediet hebben wij inmiddels al zeven landen in Europa bereikt. Voortbouwend op onze ervaring met franchisenemers zullen wij het Poolse distributie netwerk verder ontwikkelen en een gesegmenteerd multi-channel dis tributiemodel invoeren. Dankzij de distributiekanalen, producten en marktkennis van Dominet en de er varing van Fortis op het gebied van consumentenkredieten kunnen wij onze positie in de Poolse consu mentenkredietmarkt verder ver sterken en ons marktaandeel ver groten." Machteld Stoffels FortisTribune Lifestyle Getting create' Nieuws en achtergrond 4de jaargang nummer 39 november 2006 Pagina 5 Pagina 8 Bank Pagina 13 Verzekeringen Pagina 15 Foto: KINETIC

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2006 | | pagina 1