pose FORTIS Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers e-mail: fortistribune@fortis.com Fortis Air Taxi. Sinds midden september lijkt de afstand tussen de Belgische en Luxemburgse Fortis-medewerkers alweer wat kleiner. Letterlijk dan, want dankzij de nieuwe 'Fortis Air Taxi', een Beechcraft Turboprop met 18 plaatsen, kunnen ze in slechts 45 minuten pendelen tussen de luchthavens Luxembourg-Findel en Brussel-Zaventem. Hoe 'Getting you there' ook intern van betekenis is. (Lees ook het artikel op pagina 2). GC Fortis en An Post, de Ierse nationale post, konden on langs de overeenkomst voor een joint venture tekenen, nadat ze groen licht hadden gekregen van de Ierse rege ring. Vanaf begin 2007 zal het 50/50 partnership, met een startkapitaal van 112 miljoen euro, waarvan For tis 56 miljoen euro in con tanten bijdraagt, op de Ierse markt een uitgebreid gam ma aanbieden van financiële producten en diensten met onder meer verzekeringen, hypotheken en kredietkaar ten. Fortis kreeg de voorkeur als partner na een strenge selec tieprocedure voor zowel Ierse als internationale kan didaten. "We verwelkomen met veel genoegen een part ner met een indrukwekken de, internationale reputatie op het domein van de finan ciële diensten", zegt Donal Connell, Chief Executive van An Post. "We willen een ruim aanbod van uitsteken de producten en diensten ter beschikking stellen van onze duizenden klanten." De joint venture, die nu 250 medewerkers telt, zal ge bruik maken van het net werk van de bestaande post- filialen, samen met twee succesvolle handelsentitei ten, PostPoint en One Direct, om in heel Ierland een een voudig en financieel interes sant gamma van retail bankingproducten en - dien sten aan te bieden. Thierry Schumann, General Manager van Fortis Retail Banking besluit: "We willen de beste elementen van de vertrouwde klantenservice van An Post combineren met de bank- en verzekeringsex pertise van Fortis om aan iedereen echt innoverende retail bankingmogelijkhe- den te kunnen aanbieden." Luister naar het ritme van je lichaam I p. 16-17 Internationale campagne heeft succes Fortis past organisatie aan Lex Kloosterman, Chief Strategy Officer 'Engagement staat voorop' Gemotiveerd en tevreden? De EMS peilt opnieuw naar jouw mening Retail Banking zet zwaar in op groei De Aziatische dynamiek begrijpen Fotowedstrijd FortisTribune 4de jaargang nummer 38 oktober 2006 Joint venture met Ierse post krijgt groen licht Daniel Dargan De joint venture zal gebruik maken van het netwerk van de bestaande postfilialen. Lifestyle Nieuws en achtergrond Pagina 3 Pagina 6-7 Interview Pagina 5 HR Pagina 8 Bank Pagina 11 Verzekeringen Pagina 15 De redactie dankt alle deelnemers aan de foto wedstrijd, die op 7 okto ber werd afgesloten. Meer dan tweehonderd foto's werden ingezon den. De mooiste foto's en de namen van de win naars worden gepubli ceerd in het december nummer van Fortis Tribune.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2006 | | pagina 1