Lex Kloosterman benoemd tot CSO FORTIS Doe ik het nu, of doe ik het later? I p. 16-17 Bank Fortis heeft Lex Klooster man benoemd tot lid van het Fortis Executive Committee in de positie van Chief Stra tegy Officer (CSO), rappor terend aan CEO Jean-Paul Votron. In deze nieuw inge stelde functie wordt Lex Kloosterman voornamelijk verantwoordelijk voor i het ontwikkelen en aangeven van het strategische kader en de richting van het bedrijf. Dit omvat Investor Relati ons, Public Affairs, Corpo rate Social Responsibility en Global Branding Com munications. Daarnaast zal hij, als lid van het Executive Committee, Fortis Invest ments volgen. De benoe ming is onderhevig aan de gebruikelijke goedkeuring van de regelgevende instan ties en wordt naar verwach ting op 1 oktober 2006 van kracht. EVO Lees ook 'Fortis benoemt Chief Strategy Officer' op pagina 3. In de afgelopen maanden is nog eens duidelijk ge worden hoezeer Fortis werk maakt van haar pan- Europese groeistrategie. De blik richt zich hierbij vooral op Oost-Europa, omdat de markten in die landen voor Fortis een enorm groeipotentieel hebben. Zo werd in augustus de overname afgerond van Innotrade Leasing Rt. en Takleasing Rt., twee Hongaarse leasingbedrij- ven. Deze heten voortaan respectievelijk Fortis Lease Hungaria en Fortis Lease Hungaria Real Estate Finance Lease. Verder nam Fortis Com mercial Finance begin september het nog jonge Poolse factoringbedrijf 4 Faktor Sp.zo.o over en kreeg zo een springplank voor verdere groei op de Poolse markt. En met de opening van business centres in Kopenhagen (Denemarken) en Stock holm (Zweden) heeft Commercial Banking haar aanbod van grens overschrijdende financi ële oplossingen voor de onderneming en de on dernemer ook naar de Scandinavische landen uitgebreid. Maar niet al leen Fortis Bank, ook Fortis Insurance Interna tional kijkt naar het oos ten. Begin augustus te kende Insurance International een voorlo pige overeenkomst voor de overname van Etalon Life. Dit is de op zes na grootste levensverzeke ringsmaatschappij van Oekraïne. - Lees meer op pagina 2 Fortis Private Banking: "Een snel rijdende trein" Pagina 13 Diversity - Claire Pletinckx: "Vrouw blijven en doen watje graag doet" Passie voor prestatie in de praktijk Win een stappenteller Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers e-mail: fortistribune@fortis.com Fortis Integrity Training voor iedereen Jos Baeten, CEO van Fortis Insurance Netherlands: "Groeien in een turbulente markt" Xbow brengt IT naar de 21steeeuw Lifestyle FortisTribune Nieuws en achtergrond Interview Bravo! Fortis houdt van beweging. En stimuleert dat ook. Ruim 1.300 medewerkers hebben zich in Nederland ingeschreven voor het fitnessprogramma van Fortis Verzekenngem Juanita Belfor en Femke Zilverschoon, beiden werkzaam bij Fortis ASR Group Life, aarzelden geen moment toen ze van dit geweldige aanbod h°°rden. Voor maar 15 euro per maand kunnen ze net zo vaak als ze maar willen - maar wel buiten kantooruren - aan hun conditie werken. Die binnenkort dan ook zonder twijfel top is. Mb Uitbreiding in Europa Hanneke Wijnker Verzekeringen Pagina 15 Pagina 18 Wedstrijd Pagina 20 4de jaargang nummer 37 september 2006 Pagina 3 Pagina 5 Pagina 9

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2006 | | pagina 1