Taxi! FORTIS Wedstrijd Positie in energie versterkt Het thema is 'Passie' De wereld in 2025 I p. 16-17 WTA toernooi in Luxemburg Win 10 VIP tickets Jozef De Mey, CEO Insurance Belgium Sociaal Overzicht 2005: De mensen achter de resultaten Fortis opent 'credit shops' in Duitsland - Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers e-mail: fortistribune@fortis.com Amin Desa nieuwe CEO van Mayban Fortis Ontmoeting met samba-ster Ivete Sangalo Lifestyle Nieuws en achtergrond Pagina 3 Interview "Voordeel halen uit complementariteit van distributiekanalen" Pagina 5 Pagina 8 Bank Pagina 11 4de jaargang nummer 36 juli-augustus 2006 De volgende keer dat u in Londen bent, stapt u j misschien wel in een echte Fortis-taxi. Tot vol gend jaar juni rijden in de Britse hoofdstad drie milieuvriendelijke exemplaren van de originele Londense taxi die op dezelfde manier zijn 'aan gekleed' als de Thalys-treinen tussen Amster dam, Brussel en Parijs. De campagne is bedacht door Fortis Bank UK: een prima initiatief om Fortis nog beter op de kaart te zetten. TA -i- r •- Verzekeringen Cultuur FortisTribune Joint venture in India Pagina 15 Pagina 18 De Industrial Development Bank of India (IDBI) en For tis hebben een Memorandum of Understanding getekend met de Indiase Federal Bank voor de oprichting van een joint venture. Begin maart hadden IDBI en Fortis al aangekondigd dat zij op zoek waren naar een derde partner voor de verkoop van levens verzekeringen in India. Dat wordt dus Federal Bank. De bedoeling is een levensver zekeringsmaatschappij op te richten waarvan IDBI in eer ste instantie een belang van 48 procent zal hebben, ter wijl Federal Bank en Fortis elk een belang van 26 pro cent zullen nemen. "Deze samenwerkingsover eenkomst past in de expan siestrategie die wij vorig jaar hebben aangekondigd", al dus Peer van Harten, CEO van Fortis Insurance Interna tional. "Fortis krijgt hiermee een unieke kans om verzeke ringsactiviteiten te ontplooi en in een land dat snel uit groeit tot een van de grootste verzekeringsmarkten ter we reld. Wij zijn zeer verheugd dat Federal Bank ons samen werkingsverband met IDBI wil komen versterken. Het netwerk en de marktexperti- se van Federal Bank vormen een perfecte aanvulling op de distributiekanalen, vak kundigheid en ervaring van IDBI en Fortis." Federal Bank heeft 472 kantoren, vier miljoen particuliere klanten en 6.300 medewer kers. Ze wordt beschouwd als een van de belangrijkste banken voor Indiase niet-in- gezetenen. EVO Met de aankondiging eind juni van de geplande over name van Cinergy Marke ting Trading (CMT) in de Verenigde Staten en Ca nada wil Fortis haar positie in de energiesector verste vigen. Deze transactie zal het groeiende producten en dienstenaanbod van Merchant Banking aan on dernemingen die actief zijn in energie, grondstoffen en transport verder versterken. "Gezien de centrale plaats die de energie inneemt in de groeistrategie van Mer chant Banking en de grote deskundigheid en financië le verplichtingen die onze business in de loop der ja ren heeft opgebouwd krijgt Fortis met deze overname de fysieke producten die zij nodig heeft om in Noord- Amerika een vooraanstaan de speler te worden in de energiehandel en om we reldwijd haar producten te verbeteren", zegt Filip Dierckx, CEO van Mer chant Banking. "Wij zijn onder de indruk van de vaardigheden en prestaties van de medewerkers van CMT. Zij zullen dan ook een belangrijke bijdrage le veren aan de verwezenlij king van ons doel om een leidende rol te spelen op de markten voor de financiële en fysieke handel in ener gie." MS Lees meer op pagina 3. Voor wie het bericht had ge mist of even ter herinnering: Fortis Tribune organiseert een fantastische fotowedstrijd met drie hoofdprijzen en talrijke troost prijzen. Stuur je inzending naar één van onder staande adressen. Meer info op FortisNet/Extra digitaalfortistribune@fortis.com. •papier. Fortis Tribune Fotowedstrijd Interne Communicatie (1MM4D) Warandeberg 3 1000 Brussel

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2006 | | pagina 1