Overeenkomst met Ierse An Post stap dichterbij FORTIS Jaarverslag 2005 op internet beschikbaar Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers e-mail: fortistribune@fortis.com Ook je interieur gaat met de mode mee I p.16 Fortis Safety Card voor bijstand in rampgebied Mare Luet innovatief HR-werk beloond met award Chorus is operationeel Fortis Bank Polen is anders dan de anderen. Fortis Assurances Luxembourg Win een mooie Fortis marathon outfit Lifestyle FortisTribune Nieuws en achtergrond Pagina 4 Interview 'We willen elk jaar twee nieuwe markten voor consumentenkrediet aanboren' Pagina 5 Interview met Michel Deboeck Pagina 8 Operations Pagina 9 Pagina 11 Verzekering Boekt uitstekend resultaat met meer dan één miljard euro aan nieuwe premies. Pagina 14 Out of office Pagina 20 4de jaargang nummer 33 april 2006 Passie. Foto: Eric Fecken Een nieuw record vestigen of gewoon de finish halen; de deelnemers aan de Fortis Marathon Rotterdam deden het met passie. Op pagina 19 kunt u de verhalen lezen van een aantal Fortis-medewerkers die op zondag 9 april tot het uiterste gingen. Gedreven door passie voor hun sport, geïnspireerd door al die duizenden andere lopers om hen heen. HW Midden april maakten Fortis en het Ierse postbedrijf An Post bekend dat ze een Me morandum of Understan ding hebben getekend voor de oprichting van een joint venture die financiële dien sten zal aanbieden in Ierland via An Posts netwerk van 1.450 postkantoren. Fortis en An Post verwachten de definitieve overeenkomst deze zomer te tekenen. An Post is een commerciële organisatie met een uitge breid serviceaanbod waar onder postale diensten, com municatie, distributie en geldtransferdiensten. An Post verleent ook diensten aan overheidsorganen, het National Treasury Manage ment Agency, An Post Na tional Lottery Company en meerdere commerciële or ganen. An Post is één van de grootste bedrijven in Ierland, met meer dan 9.600 mede werkers in haar nationale netwerk van distributie, ver werking en afleverpunten. Het Ierse postbedrijf beschikt over een landelijk netwerk van 1.450 postkantoren, 2.900 voertuigen en 4.500 brievenbussen. Het Ministe rie van Financiën bezit één gewoon aandeel, de overige aandelen zijn ondergebracht bij het ministerie van 'Com munication, Marine and Na tural Resources'. EVO Het Jaarverslag 2005 dat be staat uit het Jaaroverzicht en de gedetailleerde Jaarreke ningen van Fortis is sinds 13 april beschikbaar via inter net. Het Jaaroverzicht staat in het teken van de nieuwe internationale campagne 'Getting you there'. Naast de gebruikelijke financiële gegevens en een volledig overzicht van de prestaties in 2005 bevat de publicatie ook allerlei interessante feiten over Fortis ('Wist u dat...'), profielschetsen van Fortis- medewerkers en beschrijvin gen van diverse maatschap pelijke activiteiten in het afgelopen jaar. TA In het Jaaroverzicht staat ook de nieuwe Fortis we reldkaart. De kaart laat zien in welke landen Fortis actiefis. In bet midden van deze Fortis Tribune vind je er een exemplaar van.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2006 | | pagina 1