<Fortis gaat internationaal FORT IS Overname zorgt voor expansie in Zwitserland DBH Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers e-mail: fortistribune@fortis.com Persoonlijk en elegant gekleed op het werk I p.16 De Thalys reed vervolgens naar Parijs, waar een pers conferentie werd gehouden in het Fortis House. In dit prestigieuze Business Cen tre zijn alle diensten voor ondernemingen en onderne mers onder één dak ver enigd. Dit nieuwe concept zal worden uitgerold in heel Europa, dat volgens CEO Karei De Boeck van Com mercial Private Banking het 'homeland' van Fortis zal worden. De Fortis-trein gaat vijf maanden lang rij den op het traject Parijs- Brussel-Amsterdam en zal in dat tijdsbestek ongeveer 2,5 miljoen passagiers ver voeren. "Zodra ik hem zag, heb ik een foto gemaakt", vertelt een jonge treinste- ward enthousiast. "En die dient nu als achtergrond op mijn mobieltje!" BD Dossier: Affinity-marketing Waarom Britse consumen ten ook verzekeringen ko pen bij elektriciteitsmaat schappijen. Fortis bevestigt haar expansiebeleid, deze keer via de leasingmarkt in Zwitserland. Op 27 januari maakte Fortis Lease Group de overname be kend van Dreieck Industrie Leasing, de nummer drie van de leasing in Zwitserland. Met deze overname was een bedrag van 64 miljoen euro gemoeid. Commercial Banking, dat sinds kort in Zürich over een Busi ness Centre beschikt, versterkt daar mee haar aanwezigheid op een veel belovende markt. Dreieck Industrie Leasing zal opgaan in het net opge richte Fortis Lease Suisse. Private Banking van haar kant is al langer actief in Zwitserland en maakte op 24 januari niet alleen haar ambiti euze groeidoelstellingen bekend, maar presenteerde ook de rebran- ding van haar activiteiten. Deze zul len in lijn met de nieuwe merkstra tegie niet langer plaatsvinden onder de naam Banque MeesPierson BGL, maar als Fortis Banque (Suisse) S.A. GC Win een exclusieve Fortis wieleroutfit Karei De Boeck Klanten van Commercial en Private Banking passen perfect samen. Netwerk voor Am bitieuze Vrouwen komt voor de eerste maal bijeen Doelstellingen 2006 van Retail Banking Op donderdag 2 februari werd het startsein gegeven voor de nieuwe wereldwijde naamsbekendheidcampagne van Fortis. In aanwezigheid van de internationale pers wijdde CEO Jean-Paul Vo- tron in het Zuidstation van Brussel een speciale Thalys in, die volledig was aange kleed door Fortis. Hij plakte de laatste knalrode sticker op de trein met het woord 'Grow2'. De passagiers wa ren enthousiast over de de coratieve aanpak. De keuze voor een hogesnelheidstrein is geen toeval: hij sluit per fect aan op de campagneslo gan 'Getting you there'. Retail Banking Nederland en België klaar om hun doelstellingen voor 2006 te halen. In Nederland gaat Fortis Bank met kracht en discipline verder met de Focusstrategie. In België is de uitdaging beter te zijn dan de concurrentie. FORTIS Lifestyle FortisTribune Interview 4de jaargang nummer 31 februari 2006 Diversity Bank Meer over campagne en :is House op pagina 3. Pagina 13 Meer op pagina 2. Out of office Pagina 20 Pagina 5 Pagina 8 Pagina 11 protect" Getting you there. Banking I Insurance

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2006 | | pagina 1