Commissie-Lippens stelt transparantie voorop Barometer wijst op vertrouwen Zangtalent op groot scherm Als belangrijkste sponsor van de Koningin Elisabeth muziekwedstrijd, die in 2004 in het teken stond van de zang, bood Fortis het publiek op de Grote Markt te Brussel een rechtstreekse uitzending aan van het slotconcert dat plaatsvond in het Paleis voor Schone Kunsten. Ongeveer tachtig bevoorrechte klanten mochten het spektakel volgen vanuit de salons van het stadhuis. De getoonde kwaliteit en emotie leverden het bewijs dat de internationale artiesten van morgen talentvol zijn en nu al heel wat in hun mars hebben. Een uitgelezen program ma gepresenteerd op een architecturaal prachtige locatie die de Grote Markt te Brussel altijd zal blijven. (BD) •*V Overweldigend succes Plopsaland Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers FORTIS 3 Wereldwijd 8 Bankieren 11 Bankieren 13 Verzekeren 16 Cultuur Belgische Corporate Governance Code zoekt evenwicht tussen flexibiliteit en controle 2 Opinie Het volgend nummer komt 3 - 4 Wereldwijd pas eind september. 5 Focus Inzendingen voor het 6 - 7 Mensen septembernummer graag 8-11 Bankieren uiterlijk op 20 augustus. 12 - 13 Verzekeren We wensen alle lezers 14 Sport een rustgevende en 15 - 16 Cultuur prettige vakantie. BB®®®® B B BBBBBBBI J§ B juli 2004 - nummer 16 FortisTribune Solid partners, flexible solutions Naamsbekendheid fors omhoog na campagne in Nederland Fortis Investments: nieuwe naam één jaar oud Global Shipping speelt sleutelrol in scheepsfinanciering Preventietips tegen diefstal tijdens de vakantie Fortis Bank hoofdsponsor van Hermitage Amsterdam Lieven Vermeulen Brussel Commercial Banking Uit de tweede jaarlijkse Fortis Business Barometer blijkt dat het vertrouwen in de economie groeit. De 1.500 Europese ondernemers uit tien landen die aan het onderzoek van Commercial Banking hebben meegedaan, zijn allemaal positie ver over de toekomst dan in dezelfde periode vorig jaar. Het valt op dat binnen de landen zelf de antwoor den min of meer gelijk zijn, maar dat tussen de landen soms flinke verschillen bestaan. Zo is in Polen sprake van sterk gegroeid vertrou wen na de toetreding tot de EU, maar in Duitsland bestaat twijfel over ver dere groei. Poolse ondernemers zien de toekomst heel rooskleurig: 85% van de respondenten verwacht dat de investeringen in de komende twaalf maanden (sterk) zullen groeien. In de andere landen is dat gemiddeld 48%. Een andere verrassing komt uit het Verenigd Koninkrijk. Terwijl de politici het daar niet eens kun nen worden over toetreding tot de eurozone, vindt 38% van de Britse ondernemers dat een sterke euro goed is voor hun bedrijf. De Fortis Business Barometer is gebaseerd op een enquête door de 100 Business Centres van CB tij dens de Customer Day in juni. Meer informatie: www.fortisbusiness.com Erwin Van Overloop Brussel Tegen het einde van dit jaar heb ben ook de Belgische beursgenoteer de bedrijven een code die de prin cipes van deugdelijk bestuur vast legt. Deze code moet verhinderen dat financiële schandalen zoals bij Enron, Ahold en Parmalat zich ook in België voordoen. De Corporate Governance Commissie, die de code opstelde, heeft gestreefd naar een gezond evenwicht tussen de flexibi liteit die een bedrijf nodig heeft en de controle op de bedrijfsvoering en de beheersing van de risico's, aldus de voorzitter Maurice Lippens. Deugdelijk bestuur staat in de code synoniem met transparan tie. Bedrijven moeten informatie beschikbaar stellen over diverse aspecten van hun bedrijfsvoering. Voor sommige zaken gaat dat een stap verder dan wat in België ge bruikelijk is. Met name het verplicht maken van gedetailleerde informatie van de vergoeding van CEO en se nior management. Volgens Maurice Lippens is dergelijke transparantie erg belangrijk, maar mag "de open baarmaking van informatie echter geen doel op zich zijn; het is enkel een middel om tot een beter inzicht in het bedrijf te komen." De ontwerpcode geeft de beurs genoteerde bedrijven aanbevelingen over de samenstelling en de rol van de raad van bestuur en het senior management en over de taak van de aandeelhouders. Deze aanbeve lingen zijn niet bindend, de code geeft de ondernemingen de ruimte om vrij hun structuur en werkwijze te kiezen. Maar ze moeten daar wel transparant over zijn. Daarom moet elke beursgenoteerde onderneming in een 'verklaring van deugdelijk bestuur' rekenschap afleggen over de toepassing van de principes. Net als de code Tabaksblat in Nederland koos de Commissie voor het 'pas toe of leg uit'-principe: ofwel leeft de onderneming de bepalingen van de code na, ofwel legt ze uit waarom ze dat niet doet. Maurice Lippens hoopt dat de Belgische beursgeno teerde ondernemingen de code ten volle zullen benutten. "Wij krijgen de kans om het even goed te doen als onze buurlanden en het vertrouwen van de markten terug te winnen", zei hij op de persvoorstelling van de code. Maar hij waarschuwt ook dat de code geen misbruiken verhindert. "Er zullen altijd mensen zijn die naar achterpoortjes zoeken. Goed bestuur is geen kwestie van regels naleven. Het is een bedrijfscultuur die moet steunen op individuele en collec tieve integriteit." Meer dan 1.200 collega's waagden hun kans om met de bon uit Fortis Tribune van juni een toegangsticket voor Plopsaland of een verjaardagskalenderte winnen. Een overrompelend succes! Hartelijk dank aan al de deelnemers. Fortis Tribune slaagde erin het aantal tic kets te verhogen naar vijftig zodat binnenkort niet twintig maar vijftig collega's van een gratis uitstapje naar Plopsaland kunnen genie ten. Ook mogen we dankzij Retail Banking België honderdvijftig kalenders verdelen in plaats van de geplande honderd. De lijst van de winnaars vindt u terug op FortisNet. De tickets en kalenders werden intussen via de interne post verdeeld. Proficiat aan de win naars. Wie nu geen hoofdprijs in de wacht kon slepen krijgt alvast een troostprijs toegestuurd en heeft misschien een volgende keer meer geluk!

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2004 | | pagina 1