Ruilmiddel "Waard emefer. 17e JAARGANG No. 3 15 MAART 1941 Primitieve volken ruilen waren tegen waren. De visscher ruilt zijn visch tegen het hout van den houthakker en het wild van den jager. Op hun beurt ruilen de houthakker en de jager met de twee anderen. Wordt de maatschappij ingewikkelder, dan geeft het steeds grooter wordende aantal ruilcombinaties veel last. Al lengs wordt een door ieder gewild artikel de algemeen erkende ruilstandaard. Welk dat artikel is, hangt af van de omstandigheden waaronder het volk leeft. In Oud-Egypte was het koren. De Indianen op Manhattan (thans New York) gebruikten kralen van schelpen vervaardigd, die zij „wampun" noemden. De eerste Hollandsche kolonisten van Nieuw Am sterdam gebruikten ze bij gebrek aan beter ook; bij verbastering spraken zij van „zee- want Doordat Nieuw-Nederland een pels jagerskolonie was, werd later geruild met be verhuiden. In West-lndië, land van cultures, gebruikte men koffie, katoen, hout, suiker. Suiker is zelfs officieel ruilmiddel geweest. In Suriname werd het gebruikt tot 1750 ongeveer en op St. Eustatius nog veel langer. Aanvankelijk was de waarde van een pond suiker 2 stuiver, later gewoonlijk 1 stuiver. Aan al deze primitieve ruilmiddelen kleven natuurlijk groote bezwaren. Zij zijn meestal lastig in de behandeling en vergankelijk. Ook zijn zij dikwijls niet deelbaar. De waarde van zeewant berust op de verbeelding van de wilde stammen, maar helpt den Europeaan niet in zijn ruilverkeer met het moederland. Daarom heeft men reeds zeer vroeg gezocht naar een ruilmiddel, dat gemakkelijk is in de behandeling, voor deeling vatbaar is, een vaste waarde heeft en niet gemakkelijk ver gaat. Zulk een ruilmiddel heeft men gevonden in het metaal. De Romeinen, oorspronkelijk een landbou wend en veeteelend volk, gebruikten vee. Eigenaardig is het dan ook, dat het oudste Latijnsche woord voor geld, pecunia, met pecus, vee, samenhangt. Daarna benutten zij ruwe stukken koper, die bij het gewicht in betaling gegeven werden. De zesde koning van Rome, Servius Tullius, (c.a. 550 v. Chr.) Links,: '/6e van een pilaar dollar. Rechts 2 Spaansche matten of pilaardollars. VASTEMEDEWERKERS:W. Bakker Jv. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F Everling (red) Egkendrnjn, Ft. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenberg!,, M. K. Kraan, W j Krulkê- meier (adm.), H. Kuiken, A. Leewens, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen M. C. Overhern W rl., P„ I -n A. Porcelijn (red.), F. J. Schrammeijer, A Simons, C. H. L. Smit (secr.), J. R.Uhlhorn (secr.), A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1941 | | pagina 1