Opening Zeeiiimsclhe Kantoren. 1 Ie JAARGANG No. 1 is Jan. 1941 VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.), G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, W. J. Kruike meier (adm.), H. Kuiken, A. Leewens, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red), A. Porcelijn (red.), F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), J. R. Uhlhorn (secr.), A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. In het December-nummer hebben wij de opening der verschillende Zeeuwsche kan toren aangekondigd. Wij ontvingen de cliché's van enkele dezer kantoren, waarvoor wij gaarne een plaatsje hebben ingeruimd. KANTOOR TE SLUIS

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1941 | | pagina 1