169 Oplossingen vóór 5 Januari 1941 (Test 19) aan de Redactie. Mocht iemand zijn krachten aan de steenen- kubustest (19a) willen probeeren, des te beter. Ook oplossingen hiervan vóór 5 Januari 1941. Op de ,,tabaksplantage"-puzzle zijn heel veel goede inzendingen binnengekomen, bene vens verscheidene suggesties, waarvoor ik den inzenders hartelijk dank zeg en waarop ik een volgend maal hoop terug te komen. De prijs (een boek uit de Salamander-Serie) werd toegekend aan A. Groeneveld, Nijme gen, die zijn keuze wel aan de Redactie wil mededeelen. G. L. A'dam. Geachte Collega. Ik vind Uw inzending (zie boven) prachtig, vrees echter, dat bij dergelijke problemen er maar één oplossing binnenkomt. En ik behoef U niet te zeggen, wie dat is. De groote moeilijk heid is, hoe de andere 999 lezers tot mede werken te bewegen, een taak, die een eigen karakter heeft en die U niet moet onder schatten. Horizontaal: 1. soort gravure 2. doet men in zee 4. nota 11. ingang woning 16. men (Fr.) 17. wijde regenjas met kap 18. afkorting Ida 19. zwarte agaatsteen 20. afdeeling Hoofdkantoor 22. Rijks Telefoon (afk.) 23. reeds 25. kellner 26. nota bene (afk.) 27. te weten (afk.) 29. omroepvereeniging 31. zwem- en duikvogel 32. dienstwillig (afk.) 33. muzieknoot 34. kloosterzuster 35. Groot-Brittannië (afk.) 36. uiting van smart 37. hulde 38. eigen opname (afk.) 39. of (Fr.) 40. Nederl. munt (afk.) (2 letters) 41. als 37 42. edelsteen] 44. Midd. Techn. School (afk.) 45. en anderen (afk.) 47. reeds 48. laatstleden (afk.) 49. muzieknoot 50. elk 51. overtrek 54. waterdier 55. betuiging van erkente- telijkheid 56. muziek van deze dagen 58. snelschrift 63. geestdrift 64. Nederland (afk.) 65. Ooster lengte (afk.) 68. Incasso-Bank N.V. (afk.) 70. muzieknoot 71. gladde visch 73. niet ergens 76. plant 80. oudste kind 86. kleurstof 87. uitroep van verrassing 89. N.V. (Fr.) 90. onderricht 91. meisjesnaam (afk.) 92. voegwoord 93. is in December kort 94. ten gunste (afk.) 95. landbouwwerktuig 96. plaats in Gelderlano 98. meisjesnaam (afk.) 99. mijn rekening (afk.) 100. snelle loop 103. als 98 104. jongensnaam 106. open bewaring (afk.) 107. bioscoop (D.) 109. spel 110. spelers met steenen 112. voegwoord 113. pot 114. Heilige (afk.) 115. voegwoord 117. Arabische mannen naam 121. Zijn Edele (afk.) 122. voegwoord 123. lengtemaat 126. als 33 127. plaats in Gelderland 130. voegwoord 131. idem 133. blad van eik 134. stukke^ naar kluis brengen 135. hulpdeur Verticaal: 1. tweehoornig zoogdier 2. bloemenzoom (Eng.) 3. Internationaal biljet v het verkrijgen van een postzegel 5 Studie (aan Universiteit) 6. aardman 7. juist (D.) 8. gek 9. voorzetsel 10. verl. tijd van gaan 11. aanwensels 12. muzieknoot 13. gewicht (afk.) 14. galappel 15. Provincie in Neder land 20. kan men huren bij een bank 21. emmertje 23. reeds 24. muzieknoot 27. spraak 28. rad 30. muziekinstrument 43. meisjesnaam (afk.) 45. porceleinen eetgerei 46. schip 47. transportonderneming 52. Keizerl. Koninkl. (afk.) 53. herberg in Italië 56. hoofdbedekking huzaar 57. om iets te laten ont ploffen 59. zoeken 60. muziekterm 61. insecten 62. bladgroente 66. als 23 67. telwoord (3 letters) 69. scheur 72. niet vol 74. vrouw 75. waar effectenizaken worden gedaan 76. lidwoord (Fr.) 77. uitgestrektheid 78. elk 79. op eenige plaats 81. huurovereenkomsten voor het opbergen van waardepapieren en sieraden 82. lengtemaat 83. twijfelachtig 84. rund 85. een niet te noemen persoon 88. echtgenoote 91. niet droog 97. rivier Italië 99. zanggodin 101. familielid 102. uiting van angst 103. scheur in naad 104. deel van schip 105. een (Fr.) 108. ontkenning 109. waarborg 110. zeer spoedig 111. vorm van werkwoord 116. zitplaats 117. van... tot... 118. lidwoord (Fr.) 119. verplichting 120. nationaliteitsteeken 123. lengtemaat 124. verfstof voor houten schip 125. os 128. godendrank 129. uitroep 130. als 123 132. thans

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 9