m 1. Z 19 11 P. 2. Z 8, Z 17, N 8 9p. 3. N 26 8 p. 4. O 9 7 p. 5. Z 10, W 8, W 26, N 9, O 26, O 27 6 p. 6. Z 26, W 9, N 17, N 29, O 29 5 p. 7. Z 2, W 7, W 13, W 20, O 11 4 p. 8. Z 13, W 11, N 11, O 5, O 17 3 p. 167 iPW t De leer van het tempo! Spell 1 N. Sch. H. R. Kl. 8 h 6 v S b 10 9 W. Sch. 9 7 3 2 Sch H. 8 4 H. R. b 10 7 4 3 R. Kl. a 9 Kl. Z. Sch. H. R. Kl. a 7 6 V h 6 5 4 5 4 3 3 2 v b 10 h 8 2 h b 10 8 5 2 O. W. gever. Allen kwetsbaar. N.: 1 in H. (2H H.T. en een sterke H.); O.: 2 in Kl. Z.: 2 in H.; W.: pas; N.: pas; O.: 3 in Kl.; Z.: pas; W.: pas; N.: 3 in H.; allen passen. O. komt uit met Sch. v. en Z. telt zijn slagen: 2 in Sch., 4 in H. en 1 in R. Samen 7. N. overweegt, dat hij zal moeten verliezen: 1 Sch., 1 H., 1 R. en 2 Kl. slagenl. Dat zijn samen 5 verliesslagen en 't spel zal down zijn. Tenzij hij kans ziet een verliesslag te voorkomen! In welke kleur? In troef moet hij het aas missen en in Kl. a. en h. Misschien bestaat de moge lijkheid, dat hij uit R. 2 slagen kan maken; in dat geval zou hij Sch. 4 op een vrije R. kunnen afwerpen en zoodoende dit „3-Hartenspeiletje" uit het vuur slepen|. 't Is een kleine kans, maar: hij is er. Als J. P. Coeh bridge had gespeeld, dan zou deze gezegd hebben: „dispereert niet" en de dubble- finesse in R. hebben gevraagd. Alzoo ook de leider van dit spel: I. Z.: Sch. a. II. Z.: R. 5; W.: R. 3; N.: R. 9 en O. zal reeds met den heer moeten nemen. III. O.: Sch. b.; Z. neemt met den heer en speelt. IV. Z.: R. 6; N.: R. v. V. R. a; z.: Sch. 4 (I). Nu is de kans voor O.-W. verkeken. De leider verliest nu slechts: 1 H., 1 R. en 2 Klaver slagen. Wie niet waagt, wie niet wint! Spel 12. N. Sch. H. R. Kl. v 10 8 5 4 3 h h v b 7 10 3 W. Sch. a 5 3 H. a h v R. 10 3 Kl. 8 5 Z. Sch. H. R. h 4 a b 2 b 10 9 7 Sch. 6 H. b 9 8 R. 9 8 6 5 4 Kl. 7 4 2 O. O. gever. Allen kwetsbaar. Het biedenl zou als volgt kunnen gaan: O.: pas; Z.: 1 in Sch.; W.: 2 in H.; N.: 2 in Sch.; O.: pas; Z.: 4 in Sch.; W.: dubbel Als W. dubbelt, dan zal hij nog goed moeten tegen spelen ook, anders wint Z. zijn contract!! W. komt natuurlijk uit met H. heer en vervolgt met H. vrouw, waarna de derde H. door Z. wordt getroefd. Z. zal de vijandelijke troeven dienen op te ruimen, anders verliest hij nog, behalve troef-aas, een slag in een van zijn beide nevenkleuren, die onaantastbaar worden, als de troeven er uit zijn. IV. Z.: Sch. heer; W. W. moet laten loopen|. V. Z.: Sch. 9; W. moet nog niet nemen. Immers, W. heeft oorspronkelijk a, 4 maal; op tafel ligt de vrouw 3 maal; O. heeft 1 maal troef bekend; Z. had dus oorspronkelijk een vijfkaart in Sch. Daar van is er al een verdwenen op de H. Nu kan W. dus een „tempo stelen". VI. Z.: Sch. 10. W. neemt met het aas en houdt nog een kleine troef over. Z. heeft op dat moment ook nog slechts 1 troef (de boer). VII. W.: Harten|. Z. moet troeven en W. maakt altijd nog zijn kleine troefje. U ziet, geachte No. 26 van onze Obdio-club, zoo „op zijn slofjes" is het spel voor Z. niet te winnen. Bij goed tegenspel gaat het altijd down en uw W.-speler ('t ging ditmaal natuurlijk om de „Westen") krijgt zijn min puntje. Maar... ik heb tot op dit moment nog slechts 2 tafels binnen, die hun Zuid hebben laten hangen. „There are more things between..." Nu de resultaten. Na deze ronde is de stand als volgt: 9. W 1, W 2, W 6, W 17, W 29, N 2, N 6, O 1, O 12 2p 10. Z 28, W 5, W 24, W 27, N 10, O 20 1 p. De opstelling van bovenstaande lijst geelt een opsomming weer van de individueele resul taten. Bij de beoordeeling zullen echter eveneens de tafelresultaten in aanmerking worden ge nomen. Thans komt de laatste ronde van de 1e serie. De uitslagen zullen in het Januari-nummer verschijnen. Eerst dan weet ondergeteekende wie Z 19 of O 20 zijn. De redactie heeft de namen der spelers zorgvuldig geheim ge houden. Ik ben benieuwd. BRIDGE-REDACTEUR.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 7