Voetbal. 's-Gravenhage. AMSTERDAM 176 Zoojuist bereikt ons het volledige competitieprogramma Voor het eerste tiental staan de volgende ontmoetingen op het programma: 21 December 1940 thuis tegen N.H.M. I, 18 Januari 1941 uit tegen Vandienac, 15 Februari 1941 uit tegen Amsterda I, 15 Maart 1941 thuis tegen Twentsche Bank I. Het programma voor het tweede tiental ziet er als volgt uit: 14 December 1940 uit tegen N.H.M. II, 25 Januari 1941 thuis tegeni Twentsche Bank II, 22 Februari 1941 uit tegen R.A.S., 29 Maart 1941 thuis tegen Am sterda II. Wij verzoeken onzen spelers zich voor genoemde data zooveel mogelijk vrij te houden. HET BESTUUR. CHRONOLOGISCH OVERZICHT. 9 November 1940: Zoowaar gelukte 't aan Water graafsmeer, een ploeg, die tot dusverre slechts één winstpuntje in totaal wist te behalen, om onze jongens volkomen verdiend en nog wel in eigen home een gevoelige 52-nederlaag toe te brengen. Het begin was veelbelovend, de I.B. overspeelde haar tegen standers volkomen], met als resultaat twee doelpunten binnen 5 minuten. Watergraafsmeer herstelde zich echter schitterend en mede ten gevolge van onder schatting der „vijandelijke" krachten werd de voor sprong geleidelijk in een 52-achterstand omgezet, zeer ten ongerieve van onzen spil, wien een reeds gewonnen gewaande weddenschap nochtans op een financieele débacle kwam te staan. Als pleister op de wonde zorgde ons tweede elftal voor een aangen.ame verrassing in den' vorm van een éclatante overwinning op G.H.B. II. Met 81 stilden de voorhoedespelers hun doelpuntenhonger op de papiermenschen. 16 November 1940: De wedstrijd R.A.V.Incassobank kon helaas geen doorgang vinden, omdat het veld van eerstgenoemde zich beter bleek te leenen voor het houden van zeilwedstrijden. Wij spoedden ons der halve naar den Zuidelijken Wandelweg, welker» wij na diverse boottochten juist bereikten op het moment, dat Theo Woudstra een pracht van een doelpunt scoorde. F.A.V.C. II bleek zich echter beter op het gladde veld thuis te gevoelen, zoodat de 10-voor- sprong weldra genivelleerd werd. Waar de anders zoo hechte I.B.-achterhoede zich letterlijk noch figuurlijk staande wist te houden speciaal „Vleesch" was het veld dikwijls te „glad" af verwonderde het niemand, dat de F.A.V.C.-voor hoede nog tweemaal het I.B.-net liet trillen. De alles zins eervolle 54-nederlaag geeft o.i. de juiste ver houding weer. 23 November 1940: Met gemengde gevoelens togen wij naar het aan den Leeuwarderweg gelegen D.W.V.- veld, teneinde te trachten onze karige winstpunten met een tweetal te verrijken. Op een nagenoeg on bespeelbaar terrein, waarop de aanvoerder van ons tweede team nochtans als rechtshalf excelleerde, werd op buitengewoon vriendschappelijke wijze strijd ge leverd. De rust brak aan met een 10-voorsprong voor de onzen, doch kort na het ons door den pen- ningmeester aangeboden rondje thee (waarom wordt die man niet méér in het eerste elftal opgesteld?), deed de D.W.V.-linksbuiten dezen voorsprong weder teniet. Dank zij keurige doelpunten van Pezie en Schwebke konden, wij des Maandags op kantoor met een 51 overwinning pronken. 30 November 1940: Wederom een vrijen Zaterdag middag voor onze reservisten. In een buitengewoon enerveerenden strijd werden de „Geuzen" in een voor voetbal nu niet bepaald geschikt weer aan onze zege kar gebonden (10). Hopelijk zult U mij niet van eigenwaan betichten, indien ik beweer, dat de I.B.-achter- hoede het leeuwenaandeel in deze overwinning heeft gehad. Scoorde onze rechtsachter, zij het dan ook uit een strafschop, niet het eenige doelpunt? 7 December 1940: Klaarblijkelijk als verlate Sinter klaassurprise werden alle wedstrijden afgelast. Teneinde speciaal de outsiders te kunnen overtuigen, dat de voetballende I.B-ers toch nog wel iets in de melk te brokkelen hebben, laten wij onderstaand de standen van onze teams, bijgewerkt tot eni met 7 December 1940, volgen: 1e KLASSE A: V. en V. Kruisster Kraaien R.A.V. Geuzen Incassobank K.N.S.M. Watergraafsmeer D.W.V. RESERVE 2e KLASSE B: F.A.V.C. II V.V.G.A. Ill Incasso-Bank I V. en V. Ill S.O.S. II Kromhout II G.H.B. II P. J. STUNNENBERG, secretaris. De Bibliotheek der Studieclub van I.B. Personeel 's-Gravenhage bestond 15 November twee jaar. Per 15 November 1939 bedroeg het aantal leden 68. Door vertrek en opzegging van 18 en toetreding van 9 nieuwe leden daalde het aantal leden tot 59. Aan contributie en donatiën over 19391940 ontvangen 181, Saldo per 1 December 1939 34,52 ƒ215,52 Aan abonnementen eni nieuwe boeken be taald 134,81 9 7 2 14 28—19 10 6 1 3 13 36—27 10 6 1 3 13 29—18 7 4 1 2 9 20—13 9 4 5 8 26—26 9 4 5 8 15—24 10 2 2 6 6 21—29 8 1 2 5 4 16—20 4 1 3 1 7—22 SE B 7 5 2 12 38—16 6 4 2 10 18—10 8 3 2 3 8 30—22 8 3 1 4 7 22—29 7 2 2 3 6 21—26 7 2 1 4 5 12—25 7 1 6 2 14—27 Het Bestu ur: Zoodat het saldo bij de I.B. thans bedraagt 80,71 In den loop van het jaar werden 9 boeken aange schaft en werd een abonnement genomen op 6 nieuwe periodieken. BIBLIOTHEEK DER STUDIECLUB VAN I.B. PERSONEEL S.V.I.B. 'S-GRAVENHAGE.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 16