b Wit Wit Wit Kc8, Tb1, Lbó, Pe4, pion c5 (5 stukken) Zw. Ka4 (1 stuk) Wit geeft mat in drie (3)zetten. Wit: Kd7, Dd1, Pc4 en e4, pionnen a2, a5, c3, e3, g2, g5 (10 stukken) Zw.: Kd5, Ld3, pionnen a6, d4 g6 (5 stuk ken) Wit geeft mat in twee (2) zetten. PROBLEEM No. 8. Zwart PROBLEEM No. 9. Zwart a. b. c. d. e. f. g. h. EEN GEZELSCHAPSSPEL. Nu de lange winteravonden er zijn, blijkt er meer belangstelling te komen voor de huis vlijt. Ik moet echter diegenen, die mij om kerstversiering gevraagd hebben, verwijzen naar het kerstnummer van verleden jaar, want daar staan diverse figuren in. De vraag naar gezelschapsspelen bereikte mij van ver schillende kanten. Eén uit de vele, die er zijn, heb ik hier geteekend Het is een vrij eenvoudig kegelspelletje, dat door een ieder gemaakt kan worden. Het langwerpige speel- bakje heeft een grondoppervlakte van 20x48 cm. met opstaande randen van 4 cm. Aan den voorkant is van onderen een latje van 1 cm. aangebracht, waardoor het bakje iets helt, en het tolletje zich gemakkelijker naar de kegels toe beweegt. Men is natuurlijk niet aan de opgegeven maten gebonden en men kan het zoo groot maken, als men wil. De kegels maakt men het eenvoudigst van een vierkante

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 12