StlraU&n [I It ers l mis 171 Den mensck in nachthjlc donder heejt geduld soolang de koop op hclil kern niet begeeft wie sonder uitstekt op den morgen leeft is door de duisternis geheel omhuld. 'tQïersc kiet van mensck en were ld wordt verguld door t kemelsck cJfickt dat uit ffods diepten streeft Sn ster en stal en lied ontstollen f heeft het al de waleenden met troost vervu ld. dllaar gij die t overweegten in gestamel nu al de vreugd herdenkt van bhjder dagen nog met de glans van Qdrede en QOelh ehagen, ge voelt uw liefde laf uw leven schamel d f^oohoort opnieuw het eeuwig OC erst bench l de donferheid heeft een be lofte cJftchl Sf' de Struin- Oplossingen: No. 6 1. Ka1 b1 (auteur: Mr. A. v. d. Ven) No. 7 1. Lb2-a3 (auteur: Dr. M. Niemeijer) Goede oplossingen ontvangen van: F. v. d. Bongaert, Maastricht 6 7, A. Bongers, Schiedam 6 7, N. C. ten Hagen, Hoofd kantoor 6 7, P. Antoni, Hoofdkantoor al leen 7, R. v. Steenhoven en J. M. Bersma, Hoofdkantoor, alleen 6. De stand in de ladder is hierdoor geworden 1. A. Bongers, Schiedam 12 pnt, 2. F. v. d. Bongaert, Maastricht 10 pnt. 3-5 P. Antoni, P. Stam en J. A. de Waal 8 pnt., 6. J. M. Bersma 6 pnt., 7. N. C. ten Hagen 4 pnt., 8. R. v. Steenhoven 2 pnt. De maandelijksche prijs valt dus ten deel aan A. Bongers, Schie dam. Voor de nieuwe maand weer twee proble men, waarvan de oplossingen uiterlijk 3 Januari 1941 in het bezit moeten zijn van A. Leewens, Hoofdkantoor, Afd. Effecten- Arbitrage.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 11