V .V- c4' MAANDBLAD VOOR HET PERSONEEL DER INCASSO-BA N K N.V. 14e JAARGANG No. 6 JUNI 1938 Adres Redo ctie: AFD. BIJKANTOREN - Heerengracht 527 - AMSTERDA M-C. AAN DE LEZERS VAN DE BANK ABONNEMENT EERSTE HALFJAAR GEËINDIGD STOP NIET ALLE I B-ERS ZIJN ABONNÉ STOP WIN EEN BOEK DOOR AANBRENGEN NIEUWE ABONNÉS AANBREN GERS ZOOWEL ALS NIEUWE ABONNÉS HEBBEN MOOIE KANS OP PRIJS ZIE STENCIL VOOR BIJZONDERHEDEN WIJ REKENEN OP U STOP VEEL SUCCES! REDACTIE .DE BANK' VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, G. J. v. d. Berg, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.), G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red.), A. Porcelijn (red.), Mr. W. A. Rijk, F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1938 | | pagina 1