1 v\ 7i i h\ en ie -J 4 V föl. een sproodjesplaalje... CJte cdenle (ceerl weer ÉUf IA MAANDBLAD VOOR HET PERSONEEL DER INCASSO-BANK N.V. 14e JAARGANG No. 4 APRIL 1938 Adres Redactie: AFD. BIJKANTOREN - Heerengracht 527 - AMSTERDA M-C. r«' blaadu -A m- ^=05? tv t' VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, G. J. v. d. Berg, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.), G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red.), A. Porcelijn (red.), Mr. W. A. Rijk, F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. (S>en entcel en enkel groen blaadjef oo ssachl en &co leer een st C en sonneslraallje Qachi schijnsel op l meerf K ij tcennen dat laalije... de cddenie tceerl weer €a?I r —f -tstsr yi-'y tJ 'Ts' 3^ tr tcomi om ons menschen C en andere sfeerf ïue hebben weer wensc CJ)e cddenie (ceo i weer!

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1938 | | pagina 1