ONOERNEMINGS RAAD Baanzicht in '81 Vergaderschema voor 1981 in dit nummer zicht op de baan - zicht op het werk 19 december 1980 ommunicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen. Wat is dat voor een dag? Mijn succesagenda geeft hier allerlei informatie over. De zon komt op om 8.48 uur en gaat onder om 16.38 uur. Korte dag dus. Overigens, de maan komt op om 2.31 uur en gaat weer onder om 13.33 uur. Zon en maan staan dus enige tijd gezamenlijk aan de hemel. In Rotterdam wordt het hoog water om 11.16 uur en om 23.45 uur. Geen paniek overigens; het is dood tij. Het is de 366-ste dag van 1980, de jaardag van de Heilige Silvester en tevens oudejaarsdag. Knap overigens, vindt u niet, dat zo op de minuut af voorspeld kan worden wanneer de zon opkomt en ondergaat, wanneer het water de hoogste stand bereikt. Niet dat iemand het ooit controleert natuurlijk, maar zo globaal gezien klopt het toch wel. Het meest bijzondere aspect van deze dag vind ik onder aan dit blaadje van mijn succesagenda. Daar lees ik: 'Vandaag begint de rest van uw leven'. OP OUDEJAARSDAG 1980 BEGINT DE REST VAN UW LEVEN. Toch wel iets om over na te denken. De rest van uw leven, van ons leven! Dat betekent dat er al een stuk achter ons ligt. Bij de één een wat groter stuk dan bij de ander; maar toch: vandaag begint de rest! Wat deden wij met dat stuk leven dat wij achterlieten? Glipte het uit onze handen of gebruikten wij het doelbewust voor de verwerkelijking van onze doelstellingen De periode van budgettering in ons bedrijf is, praktisch gesproken, achter de rug. Het duurt niet lang meer of wij worden geconfronteerd met de resultaten over 1980 in vergelijking met de verwachtingen die wij aan het begin van 1980 koesterden, in vergelijking met het budget dus! Misschien is het een goede zaak om ook eens na te denken over de verwachtingen die wij persoonlijk koesterden op 31 december 1979; ons persoonlijke budget dus en dat te leggen naast de uitkomsten, naast dat wat wij er van maakten. Als het u vergaat zoals het mij van jaar tot jaar verging is dat een teleurstellende bezigheid. Ik denk dan niet in de eerste plaats aan zaken als carriere, salarisverhogingen, beheersing van de huishoudelijke en andere uitgaven. Dat zit meestal wel goed. Die andere voornemens echter, meer in het persoonlijk-menselijke vlak, bleven zo vaak voornemens. Ik denk dan aan mijn houding tegenover mijn kinderen die zo moeilijk te begrijpen zijn, vaak zo dwars tegen de draad in. Aan mijn houding tegenover mijn ouders, die soms van zo weinig liefde getuigt, omdat ik zo erg door mijn eigen zorgen en soms ook pretjes wordt bezig gehouden. Aan mijn gebrek aan activiteiten als het gaat om het echte welzijn om mij heen; die vereniging die terziele ging omdat de bestuurskracht ontbrak, die buurvrouw die ik alleen liet met haar verdriet omdat ik troosten en bemoedigen zo moeilijk vind. Dit soort overwegingen stemmen somber; ik weet het! Maar toch: Vandaag begint de rest van uw leven. Het mag dan zo zijn dat een stuk van ons leven achter ons ligt, vandaag echter begint de rest! Wij krijgen daardoor nieuwe kansen, wij kunnen opnieuw onze doelen stellen, ons budget opmaken. Voor 1981 én voor de jaren daarna. Zou het zo gek zijn om in dit budget op te nemen dat wij verbroken of verkoelde relaties willen herstellen? dat wij ons nu eens echt gaan richten op het welzijn van ons zelf en van onze medemens? Dat wij bewust willen leven en willen nadenken over datgene wat dat welzijn kan bevorderen of wat dat welzijn bedreigt? Maak er wat van! 20 januari 17 februari 17 maart (bespreking jaarcijfers) 14 april 19 mei 16 juni in juli geen vergadering 18 augustus (bespreking halfjaar cijfers) 15 september 13 oktober 10 november 8 december Bovengenoemde data gelden voor de OR-vergadering én voor de Over legvergadering. Aanvang OR-vergadering: 10.15 uur Aanvang Overlegvergadering: 14.30 uur Verschijnings Kopij inzenden data: vóór: 09.01 31.12 30.01 21.01 13.02 04.02 27.02 18.02 13.03 04.03 27.03 18.03 10.04 01.04 24.04 14.04 08.05 29.04 22.05 13.05 05.06 26.05 19.06 10.06 03.07 24.06 24.07 15.07 14.08 05.08 28.08 19.08 11.09 02.09 25.09 16.09 09.10 30.09 30.10 21.10 13.11 04.11 27.11 18.11 18.12 09.12 De redactie wenst alle lezers prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1981 L. Renkema BAANZICHT/Vand'AAG Zoals reeds eerder aangekondigd, is dit nummer van Baanzicht het laatste nummer voor BMH en AAG gezamenlijk. De AAG-collega's zullen voort aan uitsluitend Vand'aag ontvan gen. Een beperkt aantal exem plaren van Baanzicht zal bij de Personeelafdelingen van AAG en werkmaatschappijen voor geïnte resseerden beschikbaar zijn. Wij wensen redactie en lezers van VAND'AAG het beste toe! Redactiecommissie BMH 's-Hertogenbosch 2 Vakaturelijst 4 BMH-Londen geopend 5 Bedrijfsmededelingen 6 Puzzel 8 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) Mr J.P.J, van Druten T.H.M. Duin J.J. Gerretzen Mw. A.A.C. Haveman-v.d. Avoird J. Kroese L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese,Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 9 januari 1981. Kopij dient uiterlijk 31 december in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam eenendertig december' negentienfionderdtaeütig vandaag fa/int de tésr van ons (éven

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1