Edward Metgod combineert betaald voetbal met een baan bii BMH m 18 in dit nummer Samenvoeging kantoren ABN en Kingma's Bank NV in Wolvega CHT Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zicht op de baan - zicht op het werk 3 oktober 1980 Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen Baanzicht spreekt met Edward Metgod Bank Mees Hope heeft een betaald voetballer in haar midden. Een feit waaraan de Redactiecommissie van Baanzicht graag enige aandacht schenkt. Edward Metgod, 20 jaar, keeper bij F.C. Haarlem. Semi-prof d.w.z. Edward werkt erbij, en wel voor halve dagen bij BMH op de telexafdeling. Edward Metgod is in het afgelopen halfjaar zoals dat heet "in de publiciteit" gekomen. Vijf wedstrijden vóór het einde van de competitie 1979/1980 debuteerde hij in het eerste elftal van F.C. Haarlem, dat toen nog in de eredivisie speelde. Zijn kwaliteiten waren echter al eerder opgemerkt, en wel door de leiders van Jong Oranje. In het seizoen 1978/1979 mocht Edward met Jong Oranje mee naar het jaarlijkse toernooi in Toulon. Hij was toen nog vijfde keuze en speelde niet. In het afgelopen seizoen was hij samen met Feijenoord-keeper Joop Hiele de voornaamste keuze; toen speelde hij wel op ditzelfde toernooi voor spelers onder de 21 jaar. Edward (en niet Edwin, zoals vaak in de kranten te lezen valt) startte als achtjarige bij D. If.S. in Amsterdam. Daar is het allemaal begonnen met een proefwedstrijd. De keeper bleek te ontbreken. Edward ging toen maar onder de lat staan, en dat ging zo goed dat hij sindsdien als keeper fungeert. Via Blauw-Wit, waar hij als 17-jarige bij de A-junioren speelde, kwam hij Pij Haarlem terecht. Aanvankelijk speelde hij bij Haarlem met de A-junioren in de interregionale jeugdcompetitie waarna hij in het seizoen 1979/1980 in het C-elftal debuteerde. Aan het einde van datzelfde seizoen verscheen Edward in het eerste elftal. De naam Metgod is niet onbekend in de Nederlandse voetballerij. Johnny Metgod is Edward s oudere broer. Zoals de voetballiefhebbers onder ons ongetwijfeld weten, komt Johnny al jarenlang uit voor het eerste elftal van AZ '67; hij is bovendien veelvoudig international. Het is misschien wel aardig om te memoreren dat Johnny vijf seizoenen geleden óók bij Haarlem speelde. Je werkt op part-time basis bij Mees Hope. Hoe combineer je de voet ballerij met het werk bij de bank? De combinatie werk en voetbal bevalt mij erg goed. Ik heb sinds vorig jaar het Havo-diploma en daar wilde ik toch wat mee doen. 's Mor gens zit ik bij Mees Hope, 's mid dags moet ik trainen. Het werken bij een bank heb ik bewust gewild. Toen ik slaagde voor mijn Havo heb ik alle banken opgebeld. Bij BMH was er een mogelijkheid om part time te werken. Het is bijna niet te geloven hoeveel medewerking ik krijg van de mensen om mij heen. Speciaal wil ik de heren Fabius, Bijloos, Kranen en Timmer noe men. Vorig jaar moest ik bijvoorbeeld van mijnheer Hughes op een ochtendtraining komen. Dat mocht van de bank: ze hadden natuurlijk net zo goed kunnen zeggen dat ze daar niets mee te maken hebben. Van mijn kant probeer ik daar toch wel iets tegenover te stellen, door bijvoorbeeld eens wat langer te blij ven dan normaal. Ik moet er alleen voor zorgen dat ik uiterlijk om kwart voor vier in de kleedkamer zit, anders krijg ik een geeltje boete. Hierover wil ik trouwens nog zeg gen dat onze nieuwe trainer Van Doorneveld als eerste heeft moeten betalen. Het geld gaat in een pot en aan het eind van het seizoen doen we er iets leuks mee. Hoe kijken je BMH-collega's aan tegen jouw "dubbelleven"? Zoals gezegd krijg ik alle medewer king, en dat meen ik echt. Als dat niet zo was zou ik het ook zeggen. Toen ik voor Jong Oranje werd geselecteerd kwamen de heren Fabius en Bijloos mij feliciteren. Verder heb ik het idee dat men mijn voetbalstatus wel waardeert. Er wordt veel over gesproken. Er worden soms ook wel grapjes ge maakt. Hoe kijken je elftalgenoten aan tegen jouw bankbaan? Natuurlijk wordt er wel gekheid over gemaakt. Af en toe ben ik mijn elftalgenoten van dienst, dan mag ik bijvoorbeeld geld voor ze wisselen. Dat doe ik dan graag. Met name mijn Engelse collega Masefield heeft regelmatig wat te wisselen. Hij zet zijn geld op een Engelse bank, daar krijgt hij 11 rente. En hoe ervaar jij als semiprof het werken op een bank? Het voordeel van een bank is dat er vele mogelijkheden zijn onder één dak. Je kunt binnen de bank ge makkelijk veranderen. Mijn huidige functie beschouw ik als een investe ring voor later. Ik werk aan mijn toekomst. Op het moment biedt de telexkamer aan mij gewoon een leuke baan. In feite kan ik wel leven van het geld dat ik bij Haarlem verdien. Maar ik realiseer mij ook dat als ik volgende week slecht speel, ja, dan lig ik emit. En dat is óók zo als ik een schop tegen mijn voeten krijg. Daarom vind ik het zo belangrijk om die baan hier bij BMH te hebben. Een ander argu ment dat ik nog wil aanvoeren is dat je mee blijft lopen in de maat schappij. Als full-prof mis je daar toch een stuk van. vaak gesteld. Inderdaad kon mijn vader wel tegen een balletje trap pen. Mijn jongere broertje Mark is ook voetballer, hij speelt nu bij Blauw Wit in Amsterdam. Mijn va der pendelt er tussendoor. Als Blauw Wit afgelopen is rijdt hij gauw naar Haarlem, daar kan hij dan nog net de tweede helft mee maken. Mijn vader is gek van voet bal; ik heb veel aan hem en mijn moeder te danken. aan Schrijvers en Doesburg hebben kort geleden bedankt voor het Neder lands elftal. Jongbloed is ook niet meer in de picture. De keeper van FC Utrecht, Van Breukelen, leek eigenlijk een zekere opvolger, maar (vervolg op pag. 3 kol. 3) Kom je uit een voetbalfamilie of is het toeval dat je broer ook betaald speelt? Ja, iedereen kent natuurlijk mijn broer Johnny. Die vraag wordt dus Na een voorbereiding van enige weken was het maandag 1 septem ber zover dat de Algemene Bank Nederland N.V. in Wolvega kantoor ging houden in het pand van King ma's Bank NV in Wolvega. Vooruitlopend op het samengaan van de Algemene Bank Nederland N.V. in Friesland met Kingma's Bank N.V. in de loop van 1981, was na rijp beraad besloten om de kan toren van beide banken in Wolvega reeds per 1 september in één ge bouw samen te brengen. Het ABN-kantoor was gevestigd aan het v.d. Sandeplein 8, terwijl ons kantoor is gehuisvest in het pand op nr. 12, eveneens aan het v.d. San deplein. Gekozen is voor het pand van King ma's Bank NV omdat dit een betere ligging heeft en ook zonder proble men de mensen van de ABN kan huisvesten. Maar niet alleen de me dewerkers van de ABN verhuisden, ook het hele archief en wat er al niet meer in een bankgebouw aan wezig is. Een vrijdagmiddag en een zaterdagochtend waren nodig om alles naar het Kingma-pand over te brengen. Op grond van artikel 25 in de CAO voor het Bankbedrijf, dient bij ver andering van de kosten, verbonden aan het heen en weer reizen van woning naar standplaats, de vergoe ding daaraan aangepast te worden met inachtneming van bepaalde voorwaarden. Voor de beide medewerkers van Kingma was het natuurlijk wel even wennen toen er 3 ABN-ers bij kwa men, terwijl ook de ABN-ers aan de situatie in het voor hen nieuwe pand moesten wennen. De beide banken blijven tot de werkelijke integratie in de loop van 1981 zelfstandig opereren, waarbij ieder z'n eigen administratie be houdt en dus ook z'n eigen rekenin gen-bestand. De reactie van onze relaties op de samenvoeging ABN/Kingma was over het algemeen positief. Zij kun nen nu in hetzelfde gebouw gebruik maken van de diensten en know how van de ABN, terwijl zij even eens langzaam aan de gedachte kun nen wennen dat het in de loop van (vervolg op pag. 2 kol. 1) voor iedere in aanmerking komende medewerker direct juist vastgesteld worden. Besloten is in oktober 1980 de vergoedingsbedragen aan te passen en deze te doen ingaan per 1 oktober 1980. Zoals gebruikelijk zal per 1 oktober 1980 een tariefswijziging van kracht worden. Tegelijk met deze nieuwe tariefstel ling zal het zogenaamde "Ster-abon nement" haar intrede doen. Met de invoering van het "sterabonne ment" beoogt men een landelijke gelijkschakeling te bereiken van ta rieven voor het stads- en streekver voer. Door het tot heden uitblijven van de verwachte informatie, aangaande de prijs van en de vervoersmogelijk heden met het "Sterabonnement", kunnen de vervoerskosten en der halve ook de tegemoetkomingen in de reiskosten op dit moment niet Nadere informatie, tezamen met het in te vullen reiskostenformulier, zullen wij u zo spoedig mogelijk doen toekomen. Vergoeding autokosten incidenteel gebruik De in de Personeelgids onder 5.2 genoemde kilometervergoeding voor hen die toestemming hebben zakelijke kilometers voor BMH te rijden in hun privé-auto in het kader van het zogenaamde "inci denteel gebruik", is met ingang van 1 oktober verlaagd tot f 0,535 per zakelijk gereden kilometer. Sociale Zaken Zaalvoetbaltoernooi 2 Personalia 3 Vakaturelijst 4 Puzzel 4 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) Mr J.P.J, van Druten T.H.M. Duin J.J. Gerretzen Mw. A.A.C. Haveman-v.d. Avoird J. Kroese L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 24 oktober 1980. Ko pij dient uiterlijk 15 oktober in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT Edward Metgod doelman Jong Oranje llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllltll iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1