Zakkendragen, van weddenschap tot kampioenschap frtnessAMj u centrun f 04405 I 12?9 In het idyllisch gelegen Zuid- limburgse plaatsje Eys von- den vorig jaar hartje zomer de Nederlandse kampioen- schappen zakkendragen plaats. Onder de 70 deelne- mers bevond zich ook een collega van kantoor Heerlen, Marjan Stassen-Andriese (29), die sinds februari 1980 op de afdeling Boek- houding werkt. Wat is "zakkendragen" vroegen wij haar en hoe kom je ertoe deze "tak van sport" te gaan beoefenen? zwaar parcours, vooral de laat- ste meters naar boven. Sommi- gen haalden zelfs de eindstreep niet. Vlak achter je rende geluk- kig een EHBO'er mee die in ge- val van nood op tijd kon ingrij- pen. Ook liep er een begeleider mee die je je tussentijden door- gaf. "Het was voor mij de eerste keer dat ik meedeed en het was dan ook een hele verrassing dat ik meteen eerste werd en daar- mee ook Nederlands kampioene en recordhoudster! Het vorige damesrecord stond op 8.34'40". Daarvan heb ik nu 8.23' van gemaakt. "Terug op kantoor wachtte me nog een verrassing. M'n colle- ga's hadden m'n bureau vrolijk versierd met "Hulde aan de kampioene". Van de afdeling kreeg ik een bos bloemen en van het hele kantoor een bloem- stuk. "Ik ben reuze benieuwd of mijn record ooit verbeterd zal wor- den, maar dat zien we de ko- mende zomer wel weer. Op 9 juli mag iedereen in Eys komen kijken of dat zal lukken." "De kampioenschappen zakken dragen zijn drie jaar geleden voor het eerst gehouden tijdens de traditionele Hoffeesten in Eys," vertelt Marjan. "In 1986 trok dat spektakel 6.000 toe- schouwers en het jaar daarop 10.000. "Voor het zakkendragen moet je eigenlijk veel verder teruggaan in de geschiedenis. In 1954 gin- gen drie boeren een wedden schap met elkaar aan: wie kan het snelst een zak tarwe van 100 kg dragen over een afstand van zo'n 700 meter die op stij- gend terrein tussen twee boer- derijen ligt? In 1955 en 1956 gingen andere boeren hun wed denschap aan op een ander par cours. Daarna was het voorlo- pig afgelopen met het zakken dragen. Dertig jaar later werd deze "weddenschap" nieuw leven in- geblazen en is nu uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend zomer- evenement. "Toen ik twee jaar geleden met fitnesstraining begon, hoorde ik voor het eerst over zakkendra gen. Er werd gevraagd wie er namens het fitnesscentrum met 28 een gedeelte een stijgingsper- centage had van 20%. "De heren trainden voor dezelf- de afstand maar in verschillende gewichtsklassen: 50, 75 en 100 kg. Ten slotte zou er ook een estafetteloop voor heren zijn: vier maal 250 meter met 50 kg zand op de rug. "Om goed voor de dag te kun- nen komen liep ik drie maanden lang elke week twee keer die afstand. 't Was telkens weer een race tegen de klok. Met de stopwatch controleerde ik of mijn tijd al beter was geworden. Naarmate de wedstrijddag na- derde werd de training nog in- tensiever. Ik ben toen ook drie keer per week zo'n vijf km gaan hardlopen om mijn conditie wat op te vijzelen." De grote dag "De dag van de kampioenschap pen, 10 juli, was het stralend weer. Er waren wel 15.000 toeschouwers naar Eys geko- men om ons aan te moedigen. Met rugnummer 25 had ik mijn starttijd om 15.35 uur. Om de twee minuten vertrok een deel- neemster. 't Was best een de kampioenschappen wilde meedoen. Ook ik werd aange- moedigd het eens te proberen. Al gauw was ik aan het trainen met een zak zand van 25 kg op mijn rug over een afstand van 1 km en op een terrein waarvan 25 kg zand (FotoPersBuroWiddershoven) MARJAN Rugnummer 25: 8.23'

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 28