eerlijke muziek krijgt weer er- kenning. De aartsvader van deze stroming, Woody Guthrie, over bed in 1967. Zijn muziek is echter weer als nieuw te beluis- teren. Folkways is een van de oudste platenlabels in Amerika. De al- lereerste platen dateren al uit 1947, de periode dat de platen- industrie eigenlijk nog in de kin- derschoenen stond. De twee be- langrijkste artiesten die de Folk- ways-stal in haar boeken heeft gehad zijn de legendarische Woody Guthrie en Huddie Led- better. De laatste stond beter bekend onder de naam Leadbel- ly. Hun folkmuziek was baan- brekend voor de latere genera- ties. Een van de belangrijkste mensen die vooral door Woody Guthrie is be'invloed, is Bob Dy lan. Toen in 1986, na negenendertig jaar Folkways, de grote man sonian in het laatje te brengen. Zij maakten een videofilm en een langspeelplaat met songs van Leadbelly en Woody Guthrie vertolkt door hedendaagse ar tiesten. De titei van het project is "Folk ways; A Vision Shared", a tri bute to Woody Guthrie and Leadbelly. Guthries maat Pete Seeger tekent voor een van de bekendste songs "This Land is Your Land". Op originele wijze wordt "Jesus Christ" door U2 opgenomen. Bob Dylan zingt "Pretty Boy Floyd" zoals hij dat in zijn begintijd zou hebben ge- daan. De Leadbelly hit "Hobo's Lullaby" wordt op perfecte en scherpe wijze gebracht door Emmylou Harris. Willie Nelson brengt je ook direct weer in de juiste folksfeer met "Philadel phia Lawyer" en hetzelfde geldt voor Taj Mahal, zelf ook een oude rot in het vak, met het van dit label, Moses Asch, overleed, dreigde ook de uitge- breide collectie langzaam in het niets te verdwijnen, en hiermee een brok geschiedenis. Het Smithsonian Institute (het grote archief van Amerika) wilde het platenlabel graag onder zijn be- heer hebben. Die wens was echter financieel niet haalbaar. Daarom ontwikkelden Bob Dy lan en enkele folk-collega's zo als Bruce Springsteen en Guth ries zoon Arlo een plan om de nodige centen voor het Smith- nummer "Bourgeois Blues". Andere artiesten die de oude meesters vertolken zijn onder andere Little Richard with Fish bone, John Cougar Mellencamp en Sweet Honey in the Rock. Met z'n alien brengen zij vijf Leadbelly en acht Woody Guth rie songs. Een song is van Goe- bel Reeves. Uit de samenwer- king door artiesten uit deze tijd is een prachtige ode gebracht aan twee giganten om een stuk- je historie te kunnen behouden. werd een grote hit. De Ip heet Ancient heart. Tanita zingt soe- pel en onbevangen en de bege- leiding is simpel maar verbluf- fend doeltreffend. En ja... hoewel de onderwerpen die ze bezingt niet echt getuigen van een opgeruimde geest is de sfeer van de plaat een verade- ming. Een goed voorbeeld is de nieuwe hit Twisting in sobriety die op dit moment als rustpunt op de verziekte hitparade fun- geert. Ook van haar hopen we nog veel te horen. Woody Guthrie De folkmuziek staat dus weer volop in de belangstelling. De Bruce Springsteen Bob Dylan PETER/HUUB net gitaar Michelle Shacked

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 27