Trouwen doen mensen in principe maar een keer in hun leven. Veel bruidsparen laten van hun trouwdag een bruidsreportage maken en ook dat doen ze maar een keer. Dat het soms anders kan lopen maakte Enza Butti mee. Zij werkt als telefonis- te/receptioniste op kantoor Keulsepoort in Venlo en trouwde op 23 September met Frank Op't Broek. Foto- graaf Martin Collin maakte de bruidsreportage, maar daar bleef het niet bij. Overdag had Martin Collin een mooie reportage gemaakt en was daarna naar huis gegaan. Tot ieders verbazing gaf de fo- tograaf echter ook's avonds acte de presence op de receptie voor familieleden, collega's, vrienden en bekenden. En hij kwam niet met lege handen. Als grote verrassing kwam hij het bruidspaar een prijs aanbieden, een cheque voor een mini-huwe- lijksreis naar Mallorca. Behalve Enza en Frank hadden nog 99 andere bruidsparen zo'n reis ge- wonnen. Martin Collin: "Ik werd gebeld door collega-fotograaf Cor Di- nius of ik wilde meedoen met een actie van vakfotografen. Het idee was om met honderd bruidsparen en honderd fotogra- fen naar Mallorca te vliegen voor een mini-huwelijksreis en een extra bruidsreportage in die 26 prachtige omgeving. Ik was meteen enthousiast. Van alle bruidsparen van wie ik in augus- tus en September een reportage heb gemaakt, heb ik een kaartje met hun naam in enveloppen ge- daan en heb er daaruit een ge- trokken. Dat was de envelop met het kaartje van Enza en Frank. Toevallig viel hun trouw dag op de laatste dag dat ik moest doorgeven wie de geluk- kigen zouden zijn." Op 23 oktober was het een drukte van jewelste op Schip- hol. Honderd bruidsparen, alien in hun bruidskleren gekleed, ver- trokken die dag met hun foto- graaf naar het zonnige zuiden. Op Mallorca wachtte hen een feestelijke ontvangst met cham pagne. Daarna vielen hen een di ner, een bezoek aan een immens grote nachtclub en een ont vangst op een kasteel ten deel. Behalve dat er veel groepsfoto's werden gemaakt, ging elk bruidspaar ook nog op pad voor een tweede bruidsreportage. Op 26 oktober was het weer voor- bij en stond het hele gezelschap weer op Schiphol. Inmiddels is er al een reunie ge- weest en heeft iedereen op 9 december de bruidegoms met hun bruiden op televisie kunnen zien. Voor de origineelste foto's die op Mallorca zijn gemaakt, zijn nog meer prijzen beschik- baar gesteld. Maar of dat een derde huwelijksreis zal zijn? Decennia lang hebben we het moeten doen met figuren als Woody Guthrie, Bob Dy lan, Donovan, Jackson Browne en Joni Mitchell als het om de wat rustige luis- terliedjes ging. De "singer- songwriter" leek gedoemd om uit te sterven. De huidige exemplaren (m/v) kregen maar geen opvolger en het genre werd weggevaagd door het elektronisch ge- weld. Maar opeens slaan een paar dames toe. En hoe. En ook blijkt Woody Guthries muziek weer springlevend te zijn. Vrouwelijk en zeer mondig zijn de opvolgers van bekende sin- ger-songwriters. De protest- song wordt zelfs gehoord. De namen: Tracy Chapman, Tanita Tikaram, Michelle Shocked en Melissa Etheridge. Tracy kennen we inmiddels wel. Interessanter is het verhaal over Michelle Shocked uit Amerika. Zij trok al jaren anoniem over de wereld met haar politiek getinte songs toen ze vorig jaar in En- geland plotseling een cult status kreeg. Haar Ip The Texas camp- fire tapes was met een draagba- re cassetterecorder opgenomen door een eigenwijze Engelsman. Hij deed dit terwijl ze voor vrienden bij een kampvuur in Texas haar liedjes zong. Ge- woon een zangeres met een gi- taar. Je hoort de krekels en de voorbijrijdende auto's. Deze op- name had tot gevolg dat zij nu in Engeland een "normale" Ip heeft volgezongen. Short, Sharp and Shocked heeft een agressieve hoes waarop Mi chelle te zien is toen ze tijdens een demonstratie op de republi- keinse conventie werd opgepakt door de politie. De songs ade- men echter een rustige, positie- ve sfeer uit hoewel de teksten wel ergens over gaan en/of een protest laten horen. Hoogtepun- ten zijn de single Anchorage, het gedreven If I was a train en When I grow up. Twee num- mers kunnen beschouwd wor- den als voortzetting van de country/folk traditie die begon- nen is bij Woody Guthrie. Op het heavy Black widow na zijn het verder rustige liedjes met de gitaar als belangrijkste begelei- dingsinstrument. Heel mooi, een vrouw met toekomst. Eigen liedjes Dat geldt ook voor Tanita Tika ram, 19 jaar pas. Ze woonde tot haar 17e jaar ge'fsoleerd van de wereld in een Engels gat, Ba singstoke genaamd. Toen hoor- de ze een plaat van Joni Mit chell en haar wereld ver- anderde. Ze besefte dat dat goede muziek was en Van Morrison, Neil Young en Joan Armatrading den hun intrede. Ze fabriceerde een demo-tape met eigen lied jes, ge'inspireerd door de eerder genoemde figuren en stuurde die naar diverse platenfirma's. Een secretaresse pikte de tape tussen de honderden andere uit en zorgde dat hij bij de juiste mensen kwam. Die gingen let- terlijk plat van haar eerlijke on- bevangen liedjes. Het eerste nummer dat van begeleiding werd voorzien, Good tradition, Dames me LEX HOUBA Willie Nelson

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 26