Heen en weer Jubilea Uit actieve dienst Overleden 19 junct-afdelingsdirecteur, Produkt- ontwikkeling. Drs S.J. van der Goot, hoofdkan- toor tot procuratiehouder van het hoofdkantoor, Kas Sectie Buiten- land Kredieten. I.J. Kalleveen, beheerder van kan- toor Oremusplein, Arnhem tot be heerder van kantoor Van der Hell- laan, Arnhem. G.J. Kuijk, Utrecht tot directeur van kantoor Zandvoort. Per 1 december 1988 C.E. Boer, beheerder van kantoor El. Rooseveltlaan, Amstelveen tot beheerder van kantoor Wilnis. Mr M.N.E van den Donk, procu ratiehouder van het hoofdkantoor tot procuratiehouder van kantoor Zijlstraat, Haarlem. B. van der Meer, opleiding tot be heerder van kantoor Nijkerk. Per 1 januari 1989 A. Kamphuis, hoofdkantoor tot hoofd Stafgroep Betalingsverkeer Rekening Courant. K.H. de Vries, Leeuwarden tot procuratiehouder van kantoor Keul- sepoort, Venlo. J.C. Splinter van Amsterdam naar Luxemburg. Drs T. Lind van Amsterdam naar Istanbul. Mr P.G.R. Kuijt van Nijmegen naar Milaan. Drs C.A.A. van der Ham van Montevideo naar Nairobi. Drs M.E. van Suylichem van Am sterdam naar Montevideo. 40 jaar 2 januari 1989 J.A. Fransen, medewerker van kantoor Oldenzaalsestraat, Ensche- de. lfebruari 1989 H.G. Balsink, medewerker van kantoor Vismarkt, Groningen. A. de Vries, directeur van kantoor Beursstraat, Hengelo. 25 jaar 1 januari 1989 B.H.J. Albers, medewerker van de Concern Accountantsdienst, hoofd kantoor. P.P. Bechtold. medewerker van kantoor Wilheminaplantsoen, Bus- sum. Mr A. Dortland, directeur van kantoor Neude, Utrecht. J. van Herwijnen, beheerder van kantoor Van der Duinstraat, Sprang Capelle. A.P.W. Kuypers, beheerder van kantoor Wagnerplein, Tilburg. J.C. Kwak, procuratiehouder van kantoor Vijzelstraat 68&78, Amster dam. H.H. Te Lintelo, procuratiehou der van kantoor Oldenzaalsestraat, Enschede. Mw A.N. van der Marel, beheer der van kantoor Schuttersweg, Apel- doorn. Mw J.C.G.P. van der Poll-Heer- schop, medewerkster van R. Mees Zn Assurantien, Amsterdam. K. Sinnema, medewerker van de Concern Accountantsdienst, hoofd kantoor. J.J. Smit, medewerker van HBU Amsterdam, Kredieten. 6 januari 1989 J. de Groot, procuratiehouder van kantoor Willemsplein, Arnhem. I februari 1989 Mr H. Diepeveen, onderdirecteur van kantoor Zijlstraat, Haarlem. A.A. Douw, procuratiehouder van kantoor Burg. Van Hasseltstraat, Bergen op Zoom. H.W. Koenrades, medewerker van kantoor Westzijde, Zaandam. W.L.J. Verberne, afdelingsdirec- teur Interne Controle Hoofdkan toor. II februari 1989 A. de Vries, directeur van kantoor Beursstraat, Hengelo. Per 1 januari 1989 J. van Bueren, oud-medewerker van het Centraal Kantoor Assuran tien, Rotterdam. J. Goedkoop, medewerker van het Centraal Magazijn Aalsmeer C.M. Huybers, oud-procuratie- houder van kantoor Helmond. T. Huyzers, oud-medewerker van kantoor Blaak, Rotterdam. W.M. Meyer, oud-medewerker van kantoor Vijzelstraat 68&78, Amsterdam. Mw W.C. Nelis, medewerkster van idm bank, Amsterdam. A.M. Rabelink, oud-medewerker van kantoor Nijmegen. A. Roozeboom, Hoofd Interne Dienst ABN Assurantie Holding, Rotterdam. J. Walgien, oud-medewerker van kantoor Zwolle. Mw M.B. Wilhelm, medewerkster van kantoor Chasseveld, Breda. Per 1 februari 1989 A.J. Boelema, oud-medewerker van kantoor Groningen. Mw W.C. Esseveld-Hoonakker, oud-medewerkster van kantoor Utrecht. D.N. Heijhoff, medewerker van ABN Assurantie Holding, Rotter dam. W. Jansen, oud-medewerker van kantoor Terneuzen. N.P.E. Karthaus, oud-medewer ker van kantoor 's-Gravenhage. A. Kattenberg, oud-medewerker van kantoor Meppel. J. Kerkhof, medewerker van de Concern Accountantsdienst, hoofd kantoor. Mw J. Levels-Dircks, oud-mede- werkster van kantoor Utrecht. 23 oktober 1988 C.C. van den Braak (78 jaar), laatst werkzaam bij Vakantie-oord Bos en Ven. 5 november 1988 Mw P. van Etten-Wijnings (79 jaar), laatst werkzaam bij kantoor Oosterhout. 6 november 1988 W.A. Haak (92 jaar), laatst werk zaam bij het hoofdkantoor, afdeling Kas. J. Hoogendoorn (76 jaar), laatst werkzaam bij kantoor Utrecht. 5 november 1988 G. Bruil (42 jaar), adjunct-afde- lingsdirecteur Algemene Zaken en Ontwikkeling Personeelbeleid, sec tor Automatisering en Organisatie. 11 november 1988 H.M. Kerckhoffs (84 jaar), laatst werkzaam bij kantoor Maastricht. 14 november 1988 J. Noorderveen (88 jaar), laatst werkzaam bij kantoor Rotterdam. 16 november 1988 L. van Gelderen (59 jaar), mede werker van het hoofdkantoor, Inter nationale Clienten. 17 november 1988 J.D. de Vries (76 jaar), laatst werk zaam bij het district Amsterdam, As surantien. 18 november 1988 B. de Graaff (75 jaar), laatst werk zaam bij kantoor 's-Gravenhage. 22 november 1988 J.C. Wolhoff (86 jaar), laatst werk zaam bij het hoofdkantoor, Auto- dienst. 26 november 1988 J.A. Velthuysen (66 jaar), laatst werkzaam bij het districtskantoor Amsterdam. 29 november 1988 H.A. Harmsen (66 jaar), laatst werkzaam bij kantoor Rotterdam. 30 november 1988 W.F. Jansink (75 jaar), laatst werkzaam bij kantoor Hengelo. 10 december 1988 P.W.M. Simonis (77 jaar), laatst werkzaam bij kantoor 's-Gravenha ge- 12 december 1988 D.J. Nijman (82 jaar), laatst werk zaam bij kantoor 's-Gravenhage. Sluitingsdatum voor het februari- nummer is 20 januari a.s. Gezocht PC-Prive-contract ter overname (030) 28 42 93. Op 1 januari 1989 is ons nieuwe peuterdagverblijf in het centrum van Amsterdam opengegaan. Aanmel- dingen bij Stichting Peuterland (020) 66256 14 tussen 8.30-10.00 uur. T.k. eengez.hoek-won. op 216 m2 eigen gr. Almere-stad. Overdraagba- re subsidie. Aanvaarding in overleg. Vr.pr.149.000,- k.k. (03240) 34869. T.k. Varianta Export zeiljacht. Zeer goed onderh. Volvo Penta b.b.m. 6 pk. Alle zeilen, zwemtrap, zeereling etc. trailer hellingwagen. Vr.pr.f 18.000-(053) 350727. Gezocht: (tegen vergoeding) "Ri peness is all" door Eric Linklater (02975)60398. T.k. z.g.onderh. auto Opel Ascona 16.S, bj. '82, Astro silver, km.st. 150.000, 60 ltr. LPG-tank alsmede 60 ltr. benzinetank. Rijdt zeer voor- delig. Schadevrij. Vr.pr. 6.250,- (010) 4 06 02 35 of (01820) 3 49 25 PC Prive ter overname gezocht. Mijn voorkeur gaat uit naar een PC met harddisk en monochroom mo nitor. Rob Thielen, (020) 294918 of (020) 204560 (prive). PC Prive-project. Gezocht ter overname PC met harddisk en kleu- renscherm. (020) 484111 of 's avonds (02984) 3275, A.J. Mid- delkoop. Aangeboden: nieuwe open (gas)- haard, klassiek model, 90 x 65, 300,-. Donkerbruine Bonanza keu- kenkast,/ 150,-. Nieuwe Lammy Coat m. originele lammy voering 200,-. (020) 294166 of (020) 179576 na 18.00 uur. T.h. in Luxemburg (Clervaux, 6 pers. stenen bungalow m. 2 sl.k., compl. inger. Unieke ligging, prach- tige omgeving. (045) 313997. Wie kan mij (tegen vergoeding) helpen aan het boek: "Het aanzien van 1967", uitgeverij Spectrum. (010)4513333, tst. 35, tot 15.30 uur. T.k. Friese stoeltjesklok. H. 50 cm. x br. 30 cm, zijkanten zeemeer- minnen met trompet, groen m. handgesch. bloemen t.e.a.b. Ouder- wetse donkerbruine spiegel m. goud randje van mei 1904, weerplekjes in spiegel, t.e.a.b. en nieuwe bestekcas- sette (staal), 41 st125,-. (020) 940002.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 19