Wie door de Herestraat in Groningen loopt - iets wat jaarlijks zo'n tien miljoen mensen schijnen te doen - zal niet direct denken aan een Drents brinkdorp. Moderne winkelpuien van speciaalzaken en warenhuizen rij- gen zich aaneen tot de belangrijkste winkelstraat van Groningen en misschien wel van het gehele noorden. Een Drents brinkdorp? Van oorsprong mag de stad Groningen dat zijn, maar de stad vervult inmiddels al eeuwenlang een heel andere rol. Uit het brinkdorp groei- de een middelgrote stad met nu ruim 161.000 inwoners, een Rijksuniversiteit (sinds 1614), een van de grootste academische ziekenbuizen en tal van voorzienin- gen op onderwijsgebied. Er zijn belangrijke bedrijven als de Nederlandse Gas- unie, Wolters-Noordhoff, en twee suikerfabrieken (CSM en Suikerunie) die Groningen tot de grootste suikerproducent van West-Europa maken. Het inwonertal van Groningen is niet be- paald een graadmeter voor de betekenis van de stad. Groningen is een economisch brandpunt met een uitstraling op een groot gebied en wordt daarom wel eens het trek- paard van het noorden genoemd. Maar behalve zeer dynamisch is de stad ook gezellig en sfeervol. Met vele kroegjes, maar ook met exclusieve eetgelegenheden, terrasjes, rondvaartboten en draaiorgels. Met monumentale bouwwerken en 20e eeuwse architectuur. Waarom deze ode aan Groningen? Omdat Groningen tegelijkertijd ook een van de meest ondergewaardeerde steden van ons land is. Boven Zwolle houdt volgens som- migen de beschaving nog steeds op. Maar wie zich wel de moeite heeft getroost eens in dat verre Groningen te gaan kijken (Gro- ningen-Amsterdam is overigens even ver als Amsterdam-Groningen) ontdekt een fascinerende stad. Top of Holland zeggen ze bij het Groningse Bureau voor Vreemdelin- genverkeer. Die onderschatting van Groningen ervaart ook mr H. W. Damming, directeur van kantoor Groningen. In zijn zonnige werkkamer aan de gezellige Vismarkt zegt hij: "Er is inderdaad sprake van veel misverstanden over Groningen en over het noorden in het algemeen. En die misverstanden kun je wel vertalen met on derschatting. Daarom geloof ik ook dat de activiteiten die gericht zijn op Groningen- Promotion zeer zinvol zijn. Ze zijn gewoon noodzakelijk." Veel activiteiten Het is dan ook niet toevallig dat de heer Damming, zelf noorderling, al zo'n twaalf jaar enthousiast lid is van de Commercieele Club Groningen. Een ruim 500 leden tel- lende vereniging van ondememers en lei- dinggevende functionarissen, die zich met name beijvert voor de promotie van de stad. Een aardig voorbeeld daarvan was de grote manifestatie Groningen'n toe- komst, die in april in het Martinihalcen- trum werd georganiseerd ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Commer cieele Club. Het werd een unieke presentatie van bijna honderd Groningse ondernemingen. Zij lie- ten niet alleen zien welke produkten zij nu leveren, maar richtten ook de blik op de toekomst. Ook de bank was met een stand vertegenwoordigd. De manifestatie was op- gezet om duidelijk te maken dat Groningen ook een ander gezicht heeft, dan het nega- tieve beeld dat wordt opgeroepen door de publikaties over bedrijfssluitingen, waarvan het noorden helaas royaal zijn deel krijgt. De heer Damming: "In Groningen gebeurt wat. Het is eigenlijk opvallend hoe veel ac tiviteiten er zijn. Het is ook niet toevallig dat zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede reis van het Holland Exposchip het Groninger bedrijfsleven nadrukkelijk was vertegenwoordigd. En met succes." Half juni gaan er als follow-up nog eens 25 Gro Exp groe toor expc posi Als land spro Nie And eeuv de gen Gro Gro ijver binn sen trun ce, Gro: van dam De I hier ook offsh bedr geor kelir Delf NOP sche men de N ligt c gewe Ankertros 6 Anker

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 6