de belangstelling en raken meestal veel van hun spul- len kwijt. De bezoekers van dergelij- ke beurzen kunnen onder- verdeeld worden in twee groepen. Allereerst zijn er de mensen die niets spe- ciaals op het oog hebben; die slenteren van stand tot stand en snuffelen overal tussen. Zij kopen of van al- les en nog wat of vrijwel niets, afhankelijk van de omvang van hun porte - monnee. De tweede groep bestaat uit de liefhebbers van een speciaal automerk of -soort. Zulke mensen gaan in een aanmerkelijk hoger tempo langs de di verse stands. Zij vragen de standhouder of hij nog iets interessants voor hen heeft. Zo niet, dan naar de vol- gende stand. Op die manier kan een lief- hebber net dat onderdeel, of precies dat boek of die folder te pakken krijgen, waarnaar hij zo lang heeft gezocht. Soms nog tegen een zeer redelijke prijs ook. Bij vrijwel alle beurzen is een ruime parkeergelegen- heid aanwezig die op aller- lei manieren gebruikt wordt. Alsje met een alle- Wie hoestte daar? daagse auto bent gekomen vind je bij terugkomst di verse aankondigingen en/of advertenties onder je ruite- wissers. Als je met een bij- zondere auto de beurs be- zoekt vind je vaak de spo- ren van andere bezoekers met (soms overdreven) be langstelling voor de wagen. De derde groep parkeer- ders zijn de mensen, die zelf hun auto te koop wil- len aanbieden, maar geen geld (over) hebben voor het huren van een standplaats. De bezoekers weten dat ook. Dus niet alleen de beurs zelf maar ook de par- keerplaatsen worden druk bezocht. Op deze manier profiteren velen van de old-timer beurzen. Er mag dan ook verwacht worden dat ze een gezonde toekomst heb ben. Hermen De verlaten terreinen van de ADM-werf hebben met de organisatie van Nola Rae de traditie voortgezet, die door het Festival of Fools is gestart. Want hoe- wel de outillage een lege De Engelse clown Nola Rae kan een clown van we- reldformaat worden ge- noemd. Zij trad al eerder op tijdens het Festival of Fools. Nola Rae studeerde klas- siek ballet en voltooide haar opleiding aan The Royal Balletschool in Lon- den. Zij volgde lessen bij de mimegrootheid Marcel Marceau en was een van de oprichters van de Friends Roadshow en The London Mime Theatre. Assistentie voor de violist. en verlaten indruk maakte, heeft Nola Rae ons deze Onlangs gaf Nola Rae een een reprise van haar festi- bewijzen van de economi- voorstelling op het terrein valprogramma Prime cuts, sche malaise even laten van de ADM-werf in Am- Nola toont de wereld van vergeten. sterdam. Flet optreden was de fool, die vecht met zich- geri zelf en zijn omgeving. Haar stijl is opmerkelijk door een combinatie van haar specifieke fantasie, zwarte humor en een lyrisch ge- voel voor muziek. Door haar expressie en onbevan- gen optreden doorbreekt zij de barriere tussen publiek en artiest. Dit kwam in Amsterdam vooral tot uiting in de reac hes van het jongste deel van het publiek, dat tijdens haar optreden erg enthou- siast reageerde. Met een- voudige hulpmiddelen en een kaal en klein toneel gaf zij tal van creaties gestalte en door haar balletoplei- ding en bewegingen, zoals je die in slapstickfilms ziet, wist zij een bewegelijke voorstelling op te bouwen. (De dia's zijn gemaakt tijdens de najaarsbeurs in Drunen.) De hofnar. Ankertros 30

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 30