heid tot dansen en een show er achteraan. De stemming zat er goed in en de ole's vlogen over de tafel heen. Om twaalf uur was het afgelopen en gingen we weer terug naar de apparte- menten. De meesten gin gen gelijk plat, maar wij zijn nog verder gegaan en hebben de discotheek be- zocht. Want ook daarover moet je de mensen natuur- lijk kunnen adviseren. Vrijdags maakten we na het ontbijt een excursie naar'de grotten van Drach en aten we paella in Porto Cristo. Terug in Santa Ponsa waren we van half drie tot half zes vrij. Het was jammer genoeg geen weer om je bikini aan te trekken en op het strand te gaan liggen. Om half zes hadden we weer een in- structieve bijeenkomst over de accommodaties, waar we weer vragen voor beant- woord hadden. Rob, onze reisleider, besprak deze en Chopin en schrijfster Geor- vertelde onder andere over ge Sand hebben gewoond. de hotels. Let wel, ze sliepen op een bed zonder matras. We Alleen nog Fanta hadden een Spaanse reis- Na de gebruikelijke ver- leidster die Nederlands kleedpartij vertrokken we sprak, maar het leek meer om half acht voor een bar- op het gebrouw dat ze in becue-avond. Daar gingen Zweden doen. we weer met z'n honderd- Om half acht begon het af- twintigen heen. Wij zaten scheidsdiner in een beetje gezellig met een groepje formele kleding. We kregen van twaalf aan een tafel en eerste een aperitief, daarna hebben ons zangtalent een diapresentatie over de even laten horen. Het eten Sol-hotels. Toen hebben bestond uit een stuk kip, we meegedaan aan het we- varkensvlees van het spit, reldkampioenschap snel aardappels en salade. Ze eten. Tjonge, wat een tem- schonken er rode en witte po. Je had je soep nog niet wijn bij, maar wij dronken half op, of het hoofdgerecht alleen nog maar Fanta, stond al voor je neus. Bij want er waren al de nodige het dessert had je nog rode drankjes genuttigd. en witte wijn, champagne Zaterdagochtend versche- en water staan. Maar het nen we met duffe koppen was wel erg lekker alle- in de eetzaal en een aantal maal, ondanks het tempo, mensen kwam helemaal Van de Sol-heren kregen de niet. Om negen uur werden dames allemaal een parel weer drie hotels en een ap- en de mannen een beeldje partement bezocht met met een fluitje eraan. daarna een instructieve bij eenkomst. De lunch ge- Verzopen katten bruikten we in hotel Gua- Zondags konden we tot delupe. 's Middags reden half elf ontbijten en om we naar Valldemosa. We twaalf uur zouden we ver- bezochten daar het kloos- trekken. Onze reisleider, ter waar de componist Rob, had ons die avond al katten met die kliedernatte kleren aan. Na het vertrek maakten we onderweg nog even een kiekje van Palma en we lunchten in hotel Palas Alenea. Onderweg hadden we geld ingezameld voor Rob, Elly (de reisleidster van groep drie) en Jane (de reisleidster die op Mallorca Arke vertegenwoordigt). Na de lunch hadden we vrij tot half vier. De mees ten gingen nog even in de zon liggen bakken. Wij hebben een eind gelopen en hebben de jachthaven vanaf een terras bewon- derd. Om half zes vertrok ken we van het vliegveld naar Nederland, waar we om kwart voor acht aan- kwamen en afscheid na- men van de hele kliek. Al met al hebben we een ontzettend geslaagde stu- diereis gehad, waarvan we, met veel plezier, een hele- Op het terras bij Jardin del boel geleerd hebben om de Mar, v.l.n.r. Marianne, Inge, mensen te kunnen advise- Laura, Esmeralda, Lisette en ren jjg Qp Manorca hun ar y" vakantie gaan doorbren- gen. Wij hebben in ieder voorspeld dat hij die zon- geval een reis gehad die we dag in het zwembad zou voorlopig niet meer verge- worden gegooid door de ten. andere reisleiders. Het ter- De maandag daarop moest ras zat na het ontbijt dan er weer gewerkt worden. ook al aardig vol en, ja Vraag alleen niet hoe, want hoor, we hoorden een kreet van de zesennegentig uur en daar ging hij. De jon- op Mallorca hebben we gens van onze groep heb- maar tien uurtjes geslapen. ben de andere reisleiders er We liepen half slaapwan- even hard in gezwiept. Het delend door de bank, maar leek wel een stel verzopen dat hebben we er graag voor over gehad. Slaperig op de terugweg. Esmeralda Ankertros 26

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 26