Slaapwandelend terug van Mallorca Verslag van een geslaagde studiereis Zeg, doe eens net als en schrijf ook een artikel voor ABN Groen het hele stel de bus in om drie hotels en een apparte- ment te gaan bezoeken. Je moet je voorstellen. zo'n vijfenveertig mensen die opeens een hotel komen binnenzetten; het leek soms wel een invasie. A lies werd bekeken van lounge tot slaapkamer toe. Som- migen probeerden zelfs de bedden uit, en er waren en- kelen die steeds hun vin- gers over de plinten haal- den. De lunch kregen we in Ho tel Alexandra en 's mid- dags hadden we gelegen- heid om te winkelen in Palma. Wat een stad is dat, zeg. A1 die geldrovende winkels. We hebben eerst even wat gedronken op een terrasje, aangezien de win kels toch niet eerder open gingen dan vier uur. Na een heerlijk sappie zijn we de stad ingegaan en we wis- ten al spoedig niet meer waar we zaten. Gelukkig vonden we het toch nog, en we waren maar tien minu- ten te laat. Man, man, wat hebben we gelopen. De bus bracht ons weer te rug naar de appartemen- ten. Om half acht wachtte ons een diner met show. De tijd daarvoor werd benut voor een duik in het zwembad en anderen do- ken het bed in. Trouwens, de bar zat ook aardig vol! 's Avonds was iedereen netjes aangekleed. Het was een lekker bont gezelschap met 120 mensen. De avond begon met een diner en daarna gelegen- Woensdag 8 april was het eindelijk zover, het vertrek voor onze studiereis naar .Mallorca was aangebroken. Met volgeiaden koffers gin gen Marianne en ik naar Schiphol toe. Na alle for- maliteiten hebben we de tax-free shops onveilig ge- maakt en een kop koffie ge dronken. De meeste ABN' ers waren er al. Om kwart voor negen zou het vliegtuig vertrekken, maar het werd half tien voor we de lueht in konden. Aan boord kregen we een hroodmaaltijd geserveerd en werden de nodige drank- jes gcnuttigd. Om half twaalf landden we in Pal ma. De sleutels van de apparte- menten werden in de bus naar Santa Ponsa uitge- deeld, zodat we gelijk na aankomst de koffers op de kamer konden zetten. Daarna werden we weer beneden verwacht voor een welkomstdrankje (zeg maar rustig borrels). De heer J. Blok (van de bank) stelde de Arke- en ABN-reisleiders voor. Er waren zes groepen en drie bussen, dus per bus twee groepen. Het was gelijk erg gezellig en pas in de vroege uurtjes zochten we ons bed op. Donderdagochtend werden we om half acht ge- wekt en we konden ontbij- ten tot negen uur. We kre gen een instructieve bijeen- komst over de reis. Je zat dan met je eigen groep bij elkaar en nadat iedereen zich even had voorgesteld, werden de opgaven bespro- ken die we moesten ma- ken. Het ging om een map met vragen over onderwer- pen als de reis, accommo- datie, enz. Je leest het al er moest wel gewerkt worden! Na deze bijeenkomst ging Roderik Dudok de Wit, Wim Kok. Boris Reegenboog, Therese van den Berg, Lisette Schuitemaker en Frank Okker Stuur je bijdrage naar ABN Bank, postbus 669, 1000 EG Amsterdam, huispostcode O.D.50, t.n.v, Frank Okker, tel. (020) 2929 54, telex 13278. 0NDER REDACTIE VAN PAUL D0HMEN, ESMERALDA GRISEL, BENN0 DE JONG, TERNATUS, JOS VAN TULDER EN HELMY VAN W0UDENBERG JUNI 1981 JONGERENRUBRIEK VAN AN HERMEN POL, ERASMUS RIKUMAHU, EDI Ankertros 25 Op weg naar het appartement.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 25