Sporttoernooi Leiden 1981 ABN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknotei 2e landelijke ABN Hockeytoernooi Contactadressen voor gepensioneerden wIIhH y ABN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknotei Op 2 mei jl. vond op het HDM- complex in 's-Gravenhage het twee- de landelijke ABN hockeytoernooi plaats, waaraan teams van praktisch alle districten, het hoofdkantoor en Bank Mees Hope deelnamen. De organisatie lag in handen van de winnaar van het eerste landelijke toernooi: district 's-Gravenhage. Het enige, wat er mis kon gaan was het weer, maar tot opluchting van de spelers, de toeschouwers en het organisatiecomite werden rond 9.00 uur de buien onderbroken en begon de zon zelfs te schijnen. A1 tijdens de poulewedstrijden in de ochtend bleek dat de onderlinge krachtsverhoudingen niet zoveel verschilden. Na de lunch in het clubhuis begonnen de finalewed- strijden waarvan er diverse door strafballen moesten worden beslist. Uiteindelijk troffen de twee sterk- ste, Rotterdam en West, elkaar in de finale. De normale speeltijd leverde geen winnaar op zodat ook hier strafbal len de beslissing moesten brengen. Na enkele series bleek dat Rotter dam over de sterkste zenuwen be- schikte en zodoende na afloop de ABN wisselbeker uit handen van mr J. Visser, lid van de Raad van Be- stuur, in ontvangst mocht nemen. Een korte, maar krachtige borrel be- sloot deze geslaagde hockeydag. Op weg naar huis constateerden we dat ook de regen haar gestage werk weer had hervat. Rest nog een oproep aan hockey- spelers die belangstelling hebben voor het ABN concernteam dat dringend behoefte heeft aan uitbrei- ding van de bestaande selectie. Zij kunnen zich opgeven bij de heer E. G. Moen, afdeling BBK, hoofdkan toor. Op het programma van ko- mend najaar staan o.a. wedstrijden tegen K.LM en NMB. v.R. ».r M' Ci iHi 1JM J.n H I' i' <f 19 Aanvoerder Jaap de Vries van IJmuiden met de beker voor de derde plaats. Eindelijk was het dan zover. Zater- dag 25 april jl. werd het ABN zaal- voetbal- en volleybaltoernooi Leiden gehouden. Wekenlang hadden wij ernaar uit- gezien en toegeleefd, want kantoor IJmuiden zou evenals vorig jaar met een eigen zaalvoetbalteam uit- komen. Helaas mochten de dames van ons kantoor niet volleyballen, maar wellicht zijn zij volgend jaar weer aan de beurt. Aangezien wij in 1980 met ons zaalvoetbalteam in de halve finalepoule werden uitgescha- keld, besloten wij dit jaar een drietal oefenwedstrijden te houden om wat beter op elkaar ingespeeld te raken. In deze oefencampagne leden wij twee nederlagen en speelden een keer gelijk. Zo trokken wij beter voorbereid dan de vorige keer naar de Groenoord- hallen in Leiden, waar om 10.00 uur als eerste tegenstander Bilthoven fungeerde (0-0). Tweede tegenstan der was de later poulewinnaar Dor drecht, die met een 2-1 nederlaag werd teruggewezen door doelpunten van Bert Borst en Bert Bouman. Voor de pauze resteerde toen nog de wedstrijd tegen CKE II. N.adat Frans van Kaam reeds eerder een achterstand had genivelleerd, werkte hij in de turbulente slotminuut de bal nogmaals in de touwen, waar- door wij met 2-2 gelijkspeelden. In de eerste wedstrijd na de pauze kwamen wij uit tegen Overijssel. al- tijd een geduchte tegenstander. In deze sleutelwedstrijd bleven wij overeind en wonnen door goals van Bert Bouman en aanvoerder Jaap de Vries (strafschop) met 2-1 en wa- ren daardoor zeker van een plaats in de halve finalepoule. De laatste wedstrijd in de voorronde tegen Bre da was een formaliteit en werd met 4-2 gewonnen. In de tweede ronde speelden we als eerste tegen het organiserende Lei den. In deze sportieve strijd werkten wij door Jaap de Vries een 1-0 ach terstand weg en behielden door het gelijke spel (1-1) onze kansen. Het favoriete CKE I werd daarna voor- zichtig bestreden en het gelijke spel (0-0) was een morele overwinning. De laatste tegenstander Haarlem moest met 1-0 het onderspit delven. Ons doelpunt werd gescoord door Jaap de Vries. Tenslotte speelden wij tegen de ABHK om de derde en vierde plaats. Wederom kwamen wij achter met 1-0, maar Paul ten Cate hield het koppie erbij en scoorde met het hoofd de gelijkmaker. Ook na vijf minuten verlenging was de stand nog gelijk, zodat strafschoppen de beslissing (in ons voordeel) brach- ten. De prachtige derde plaats werd bereikt door een grote saamhorig- heid van het hele team, maar zonder de anderen te kort te doen mag de rol genoemd worden van onze fan- tastische keeper Jan Geerlofs, die in negen wedstrijden slechts zeven keer werd gepasseerd en de prima coa ching van Cees Duijn. Na de prijsuitreiking volgde een voortreffelijk diner onder de klanken van de uitstekende groep Mantana. Deze zaterdag werd voor ons een geweldige dag, waaraan wij nog vaak met de meest prettige herin- neringen zullen terugdenken. Onze complimenten gaan dan ook uit naar de organisatie en wij rekenen erop om in 1982 wederom de spor tieve strijd aan te binden. Wim Bialy Uit de gesprekken met een groepje gepensioneerden en weduwen van gepensioneerden met de leiding van het Directoraat Personeel van de bank is naar voren gekomen dat zij veelal niet weten waar zij met vra- gen omtrent pensioen, bankzaken of hulpverlening terecht kunnen. Daarom is besloten op het hoofd kantoor in Amsterdam en op de op bijgaande lijst vermelde districts- kantoren voor een vast contactadres te zorgen. A1 degenen die vragen op genoemde gebieden hebben, kunnen zich mon- deling of schriftelijk wenden tot de personen van onderstaande lijst, die het dichtst bij hun woonplaats ge- vestigd zijn. Amsterdam, mevr. A. de Die, Vijzel- straat 20, 1017 HK Amsterdam, tel. (020) 292824. Amsterdam: W. Dijkstra, Vijzel- straat 68/78, 5.B.40, 1017 HL Am sterdam, tel. (020) 293632. Rotterdam/Zeeland, mevr. F. Jan- sen, Blaak 28-34, Rotterdam, tel. (010) 303042. 's-Gravenhage, H. Alkemade, Kneu- terdijk 1, 's-Gravenhage, tel. (070) 7871 15 Friesland, A. van der Wijk, Wil- lemskade 10, Leeuwarden, tel. (05100)43543. Gelderland, D. Arendsen, Willems- plein 46, 6811 KD Amhem, tel. (085)455982 tst. 120. Limburg, J. H. F. M. Vermeeren, Bredestraat 17, 6211 HA Maas tricht, tel. (043) 19751 tst. 132/117. Groningen, mevr. C. P. Meijer, Vis- markt 39, 9712 CB Groningen, tel. (050) 189222 tst. 214. Noord-Brabant, mevr. A. M. A. van den Kieboom, Tolbrugstraat 7, 4811 WN Breda, tel(076) 22 43 21 Overijssel, F. Beverdam, Oldenzaal- sestraat 4, 7511 DR Enschede, tel. (053) 320408 tst. 249. Utrecht, Gooi- en Eemland, W. P. C. M. Lucassen, Neude 4, 3512 AD Utrecht, tel. (030) 326303. Noord-Holland, J. Schoemaker, Afd. Personeelzaken. Postbus 29, 2000 MC Haarlem, tel. (023) 319030 tst. 249/250/251. ABN Assurantien Rotterdam, W. I. Onsman, Van Vollenhovenstraat 3, 3016 BE Rotterdam, tel. (010) 36 5044 tst. 177. Hollandsche Bank-Unie NV, Rot terdam, mevr. C. H. Molenaar, Coolsingel 104, Rotterdam, tel. (010) 139000 tst. 122. Ankertros 19

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 19