ABNE ABNV.jnk Op com de 1 plaa alle Ban orga wini toer; Het het de s orga uur de zi A11: ocht krac vera club strij< straf Uite ste, 1 final De wini len Na dam schr ABr J. V stuu Een si oo weg ook had Rest speli vooi drin ding kum G. f toor men tegei Service rond de wereldbol gepe gepe het banl veel; gen hulp Daa kanl bijg: kanl te zc Aid gebii delii Anke weer stonden er als altijd honderdduizen- den belangstellenden langs de route, die van Haarlem naar Noordwijk voert. Tijdens de dagen die aan het corso vooraf- gingen, waren al 40.000 mensen in de Ho- bahohallen in Lisse gaan kijken naar de op- bouw van de wagens. Zelf konden ze actief meehelpen om het definitieve uiterlijk van de voertuigen te bepalen, want voor het eerst bestond dit jaar de mogelijkheid voor iedereen het steken en binden van de bloe- men te beoefenen. Voor professionele bege- leiding was uiteraard gezorgd. Gouden medaille Alle wagens worden uitgevoerd naar het ontwerp van dezelfde man, Kees van Driel. Hij heeft hierin voor het eerste jaar zijn vader opgevolgd, die dertig keer de ontwer- pen voor het corso vervaardigde. De praalwagen van de bank, waarop de verschillende vervoermiddelen (over land, water en door de lucht) gestalte hadden ge- kregen, behaalde een certificaat gouden me daille. Onder het motto Service rond de we reldbol, reed de bank op 25 april jl. weer met een praalwagen mee in het 34e bloemencorso. Ondanks het matige Ankertros 18

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 18