Eenklassieke, westers georienteerde stad Huis van de kleine vrijheid Pest wordt door zes grote bruggen met Boe- da verbonden. De Donau is erg breed (in het noorden van de stad zelfs meer dan 800 meter) en in de rivier liggen vijf tamelijk grote eilanden, waarvan het Margarethe- eiiand met veel bloemen het mooiste is. Hier is ook het casino van de stad gevestigd. Uit de geluidboxen boven de zeer drukke terrassen klinken de stemmen van de Ne- derlandse groep Luv. In Boeda staat de St. Annakerk, een protse- rig gebouw waarin de engelen schuilgaan onder een dikke laag bladgoud. De in de 13e eeuw gebouwde St. Matthias kathedraal is daarentegen erg mooi, al moet de bezoe- ker er een flinke klim, door smalle straten en langs trappen, voor over hebben om dit beroemde gebouw te bereiken. In deze go- tische kathedraal, waarvan het dak uit een schitterend mozai'ek bestaat, is een klein museum ingericht met sacrale voorwerpen. Van de achterkant van de St. Matthias ka thedraal, die staat op Varhegy (de burgheu- Een metersgroot doek met Coca-Cola overspant de Rakoczi ut. Op het plein bij de ingang van de metro wordt door veeljongeren gereden op schaatsplanken. vel) heeft men door een galerij, het Vissers- bastion, een prachtig uitzicht over de stad. Aan de overkant is dan het neo-gotische parlementsgebouw te zien. Het is bijna 270 meter lang en daarmee (na de regerings- gebouwen in Londen) het grootste parle mentsgebouw van Europa. De inwoners van Boedapest hebben echter weinig ver- trouwen in wat zich afspeelt achter de muren van dit kostbare bouwwerk, dat be- kend staat als "het grote huis van de kleine vrijheid". Niet ver van de St. Matthias kathedraal ligt het voormalige koninklijke paleis dat al in de dertiende eeuw gebouwd werd, maar la ter herbouwd is in opdracht van Maria Theresia. Het paleis, waar keizer Franz (in het Hongaars Ferenc) Jozef regelmatig ver- bleef, wordt al enige jaren grondig gerestau- reerd. Wie, ten slotte, over de gehele stad uit wil zien kan van hieruit doorklimmen naar de Gellert-hegy, waar ook het bevrijdingsbeeld van Boedapest staat. Maar van die hoogte maakt deze actieve stad met haar drukke verkeer en levendige zigeunerorkesten, die nog altijd in vele restaurants optreden, een onwerkelijk rustige indruk. fpo De restauratie van het oude koninklijke paleis is al jaren aan de gang. Standbeeld van Sint Istvan achter de St thias- kathedraal. De Lenin Kbrut maakt ook door zijn kiosken de indruk van een Parijse boulevard. De vlaggen hangen er ter gelegenheid van de bevrijdingsdag. Mat Ankertros 16 Anker

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 16